Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MÜJGÂNLAR ÂFET-İ DİL-İ ÂŞIK NİGÂH MEST  - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Müjgânlar âfet-i dil-i âşık nigâh mest
Kişver harâb-ı şûr-ı sipeh pâdışâh mest

Nâz ü girişme hûş-rübâ ’işve dil-firîb
Dil şîfte-nigâh-ı serâsîme âh mest

Bir mâh-ı âfîtâb-cebîn mübtelâsıyuz
Her şeb piyâle der-kef ü her subh-gâh mest

Ditrer nezâre üstine mânend-i âfitâb
Vardukça hâb-ı ’işveye ol gurra mâh mest

Mahşerde olsa çâre mi var söyleşilmeğe
Geh ser-girân-ı nâzdur ol gonçe gâh mest

Ser-germ’aşka h^âhiş-i la’lûn değil ba’îd
Meclisde varlığınca bulur bâde-hâh mest

Ey Nâ’ilî terâne-i kilkinden oldılar
Rûhîniyân-ı mastaba-i intibâh mest

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Âşığın rübâ gönlünü yağmalayan kirpikler, sarhoş. Ülke harabp oldu, ordu dağılmış, padişah sarhoş.

Naz ve eda akıl alıyor, gönül yağmalıyor. Gönül aklını kaçırmış bir sersem, âh sarhoş.

Öyle güneş alınlı bir ayın müptelâsı olmuşuz ki, her akşam kadeh elinde, her sabah sarhoş.

O güneş benzeri, bakılınca titrer de naz uykusuna varınca görürsün ki o parlak ay sarhoş.

Mahşerde bile olsa onunla sohbet imkân mı var? O gonca ya nazdan kendinden geçmiştir ya da sarhoş.

Aşktan başı kızmış olanlara dudağın uzak değil. Çünkü meclise varınca o içki esirini sarhoş olmuş görürsün.

Ey Nailî senin kaleminden çıkan ahenkli sözlerle, meyhane sedirinde uyanmaya başlayan ruhlar yeniden sarhoş olurlar.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi