Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DERÛN-I TÎRE-İ ZÜHHÂD PÜR-JENG-İ SİVÂDUR HEP - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Derûn-ı tîre-i zühhâd pür-jeng-i sivâdur hep
Aceb âyînelerdür cilve-ger rûy-ı riyâdur hep

Şerâbın şîre-i cân oldığına şübhe yok sâkî
Ne söz kim meclisinde söylenir rûh âşinâdur hep

Cihân-ı vâj-gûn- nâ’l-i mahabbet özge ‘âlemdür
Gedâdur şâhlar cümle gedâlar pâdışâdur hep

Rıbât-ı dehr-ı fânî turfe-menzil-gâhdur anda
Emel pâ-der-rikâb-ı ârzû pâ-der – hevâdur hep

Bizüz ey Nâ’ilî rû-siyâh-ı şerm ü haclet kim
Sevâd-ı nâme-i amâlümüz sehv ü hatâdur hep

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Zâhidin içinin karanlığı, hep dünya temayülünün pasıdır. Onun iki yüzlülüğü öyle acayip bir aynadır ki, hep içindeki karanlığı gösterir.

Ey sâkî, şarabın can üzümünün suyu olduğuna şüphe yok! Onun böyle ruhun yakın dostu olduğu her mecliste söylenir.

Şu uğursuz dünya insana pabucunu ters giydirir. Bir bakarsın yoksullar sultanı, sultanlar dilenci olmuş.

Şu fâni dünya yapısı öyle acayip bir konak yeridir ki, insanın istekleri için ayağı üzengide, arzuların ayağı havadadır. (şâir, emeller uçar gider, istekler gerçekleşmez demek istiyor)

Ey Nailî, utançtan yüzü kararmış olan biziz. Çünkü bizim amel defterimiz de yanlış ve hatalı işlerimizden dolayı kararmıştır.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi