Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

GÜL HÂRE DÜŞDİ SÎNE – FİGÂR OLDI ‘ ANDELÎB NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Gül hâre düşdi sîne – figâr oldı  andelîb
Bir hâre bakdı bir güle zâr oldı ‘andelîb

Şeh-nâme- hânlık eyledi Keyhusrev-i güle
Destan-serâ-yı sebze bahâr oldı ‘andelîb

Feryâda başladı yine her biri hârdan
Dîvân – sarây-ı gülde hezâr oldı andelib

Gül gördi pâre pâre ciger gonce gark-ı hûn
Memnûn-ı zahm-ı hançer-i hâr oldı ‘andelib

Ey Nâ’îlî vedâ-ı gül ü bâğ u rağ idüp
Mehcûr-ı yâr u dâr u diyâr oldı ‘ andelîb

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gül, dikene nasip oldu; bülbülün sinesi yaralandı. Bülbül, bir güle, bir de dikene baktı, ağlamaya başladı.

Bülbül, gül sultanının şehnâmecisi oldu; onun için şiirler okudu. Baharın yeşilliğine destanlar söyledi.

Gülün sarayının divanında yüzlerce bülbül toplandı, ama her biri dikenin yüzünden yine feryada başladılar.

Bülbül, gülün ciğerini parça parça olmuş ve goncayı da kanlar içinde görünce ilk defa dikenin hançerinden ve onun açtığı yaralardan memnun oldu.

Ey Nailî, sonunda bülbül güle, bahçeye, çemene veda etti. Sevgiliden, yurdundan, yuvasından ayrı düştü.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi