Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÂŞÜFTE İDÜP DİLLERE NAZZÂRELERİN HEP - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Âşüfte idüp dillere nazzârelerin hep
Bir bir tuyar esrârın o bî-çarelerin hep

Her subh tavâf eyleyerek ka’be-i kûyun
Bir yire gelür âşık-ı âvârelerin hep

La’lin ki olur meclis-i ervâhda mezkûr
Bir renge girer neşvesi mestânelerin hep

Yâd itse gönül bûs-ı leb-i tîg-ı nigâhın
Hamyâze çeker sînedeki yârelerin hep

Bir âh görür kârını ey Nâ’ilî-i zâr
Ferhâda hırâş-ı dil olan hârelerin hep

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bakışların çılgın gönülleri kendine hayran eder sonra da o bîçârelerin ne kadar gizli sırrı varsa hepsini ortaya döker.

Evinin çevresinde dolaşıp seni tavâf etmek için kararsız âşıkların her sabah bir araya gelirler.

Ruhlar meclisinde hep dudağından söz edilir. Şaraba benzeyen dudağından sarhoş olanların neşesi de renkten renge girer.

Gönül bakışlarının kılıcının temasını duysa içindeki yaralar hemen esnemeye başlar uykuya dalar.

Ey ağlayıp inleyen Nailî eğer bir âh edersen onun gönülleri tırmalayan sesi Ferhâd’ın hesabını görür işini bitirir.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi