Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

OLDU EŞKİM GÜLŞEN-ÂRÂ-YI HEVES CÛLAR GİBİ - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Oldu eşkim gülşen-ârâ-yı heves cûlar gibi
Aktı gönlüm bir nihâl-i işveye sular gibi

Turfa mecnûnum ki peyderpey hayâl – i çeşm – i yâr
Tolanur etrafımı ser-geşte âhûlar gibi

Hep siyeh- pûş oldular kasd-ı şebîhûn-ı dile
Girdiler müjgânların bir renge câdulâr gibi

Bir nihal-i ahtır kaddin hevasıyle gönül
Sahn- ı gülşende hırâmân serv –i dil- cûlar gibi

Âb ü tâb-ı ta’at-ı ebkâr-ı nazmım Nâ’îlî
Ta’n eder âyine-i hurşîde meh-rûlar gibi

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gözyaşım, heves bahçesini süsleyen ırmaklar gibi oldu. Gönlüm, bir işve fidanına sular gibi aktı.

Yeni, acemi bir deliyim, sevgilinin gözünün hayali etrafımı başı dönmüş ceylanlar gibi birbiri ardınca dolanır.

Kirpiklerin cadılar gibi bir şekle girerek, gönle baskın yapmak niyetiyle kara örtüye büründüler. Bir nihâl-i âhdır kaddin hevâsıyla gönül

Gönül senin boyunun havasıyla, gül bahçesinde salınan, gönül çekici serviler gibi bir âh fidandır.

Ey Nâ’îlî benim nazmımım el değmemiş, bâkir yüzünün parlaklığı, ayyüzlüler gibi güneşin aynasına ta’n eder.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

NAİLİ – OLDU EŞKİM GÜLŞEN-İ ARA-YI HEVES CULAR GİBİ İNCELEMESİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi