Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YÂRIN Kİ FİKR-İ KADD Ü İZÂRINDASIN GÖNÜL- - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Yârın ki fikr-i kadd ü izârındasın gönül
Bâğın ne gülbün ü ne bahârındasın gönül

Başından aştı cûy-ı sirişk-i cefâ yine
Ol servün arzû-yı kenârındasın gönül

Meylin o zülf-i ham-be-ham müşg-bûyadır
Ne sünbül ü ne zülf-i nigârındasın gönül

Aksin düşürdün âba nezâketle kaddinin
Durmaz sirişk-i dîde nisârındasın gönül

Mahbûb u meyle eğlene gör Nâ’îlî
Gam âleminde gussa diyârındasın gönül

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey gönül sen sevgilinin boyu ile yanağını düşündükçe bahçenin ne gül fidanındasın, ne de baharındasın!

Cefa gözyaşının deresi yine başından aştı. Ey gönül, sen o selvi boylunun yanını arzu etmektesin!

Senin meylin o misk kokulu kıvrım kıvrım saçtan yanadır. Ey gönül sen ne sümbüldesin ne de sevgilinin zülfündesin!

Ey gönül suya incelikle boynun aksini düşürdün! Durmaz, hala gözyaşı saçılmasını istemektesin!

Ey gönül Naili gibi mahbup ve şarib ile eğlene gör! Sen ise hala gam âleminde ve gussa diyarındasın.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi