Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NİSÂR-I NAKD-İ NİYÂZ ETMEĞE HİTÂBIM VAR - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

Nisâr-ı nakd-i niyâz etmeğe hitâbım var
Benim o âfet ile başka bir hesâbım var

Cihân-ı bî-keder ü pür-fürûğ-ı ışkım ben
Ne ebr-i tîrede mâhım ne âfitâbım var

Dahi mecâz u hakîkat ne olduğun bilmez
Hevâyı ışk sanur bir dil-i harâbım var

Benim o bâde-gedâ-yı harîm-i meyl kim
Elimde gül gibi bir câm-ı şu’le tâbım var

Piyâle tutmağa yok elde Nâ’ilî kudret
Elimde ra’şe derûnumda ızdırâbım var

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Yalvarış akçesini saçmaya acelem vardır. Benim o afet (sevgili) ile başka bir hesabım vardır.

Ben aşkın ışık dolu ve tozsuz cihanıyım. Karanlık bulutta ne ayım ne de güneşim vardır.

Bir de mecaz ile hakikatin ne olduğunu bilmeyen, hevesi aşk sanan, harap olmuş gönlüm vardır.

Ben elinde gül gibi ışıldayan kadehi ve meyli haremde şarap dilenmek olan kişiyim.

Ey Na’ili, elde kadeh tutmaya güç, kudret yok! Elimde titreme ve içinde (gönlümde) ızdırabım var.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi