Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MÂRUZ Kİ ‘ASÂ-YI KEF-İ MÛSADA NİHANIZ - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Mâruz ki ‘asâ-yı kef-i Mûsada nihanız
Mâr anlama mûruz ki teh-i pâda nihanız

Görmez bizi âyînede ger aks-dih olsak
Pîş-i nazar-ı akl-ı hôd-ârâda nihanız

Güncâyişiniz dide-i mecnunadır ancak
Nireng-i cemâliz ruh-ı Leylâda nihanız

Elmâs ise de kâr-ger olmaz bize merhem
Ol dâğ-ı cünûnuz ki süveydâda nihânız

Mûsa göremez tûr u şecerde bizi bi’l-lah
Biz şu’le-i sîmây-ı tecellâda nihânız Mûsa,

Derdiz ki devâ şîfte-i sıhhatimizdir
Aşkız ki nihân-hâne-i sevdâda nihanız

Destünde dağal-mühreyiz ey çarh-ı müşa’bid
Her lahzada bin çeşm-i temâşâda nihânız

Biz Nâ’ilî’yâ sözde füsun-kâr-ı hayâliz
Elfâzda peydâ dil-i ma’nâda nihânız

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Biz yılanız(biz yılan olmasına yılanız)ama, Mûsa’nın avucundaki asâda gizli olan yılanız. Bizi yılan sanma! Biz ayak altında ezilen bir karıncayız!

Biz, aynada kendini süsleyen aklın bakışı önünde gizliyiz! Aynada aksetsek bizi gözmez!

Biz yalnız Mecnûn’un gözüne yerleşmişiz, ona görünürüz! Güzelliğin tılsımıyız. Leylâ’nın yanağında gizliyiz!

Merhem elmas kadar değerli ve şifâ verici de olsa, bize tesir edip iyileştirmez. Biz”süveydâ “da gizlenmiş bir delilik yarasıyız! (Merhem içine elmas zerreleri karıştırılmış da olsa bize tesir edip azdıramaz. Çünkü biz “süveyda”da gizlenmiş delilik yarasıyız!)

Bi’llâhi(Allah’a yemin ederek söylüyorum) bizi Tur dağında ve ağaçta göremez! Biz, tecelli yüzünün ışığında gizliyiz!

Biz öyle bir hastalığız ki ilâç bizim sağlığımıza şaşar. Biz, sevdânın gizli evinde gizlenmiş olan aşkız!

Ey hokkabaz felek, senin elinde şekilden şekle giren bir hokkabaz topuyuz. Her an bin bakan (temâşâ eden) gözde gizliyiz.

Ey Nâ’ilî, biz sözde hayâl büyücüsüyüz! Şiirin sözünde görünüyoruz ama mânânın gönlünde gizliyiz!

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi