Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SEN VERÜRSİN ÂRİYET BU CÂN-I MÂHZÛNI BANA - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Sen verürsin âriyet bu cân-ı mâhzûnı bana
Senden ayrılmak hemân ölmekdir ey hûnî bana

Gösterür sergeşte-hâl-i vâdî-i hayret henüz
Girdibâd-ı deşt ü sahrâ rûh-ı Mecnûnı bana

Ben özümden bî-haber mecnûn iken verdi hırâş
Akl edüp şâgird-i nâ-kâbil Felâtûnı bana

İ'tibâr etme revâc-ı kâr içün Bercîş-i carh
Çeşmüne derse sen öğretdün bu efsûnı bana

Nâ'ilî dâğım bu hasretden ki âhım gösterür
Reng-i hâkisterde pâ-ber-câ bu gerdûnı bana

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey katil sevgili! Bu hüzünlü canı sen bana ödünç vermişsin! Senden ayrılmak benim için hemen ölmek demektir.

Sahranın ve çölün hortumları şimdi bana Mecnun'un ruhunu hayret vadisinde başı dönmüş bir hâlde dolaşırken gösterir.

Ben kendimden habersiz bir bir deli iken akıl Eflatun'u bana kabiliyetsiz bir öğrenci olarak vermekle beni incitti. Zahmete soktu!

Eğer gök kubbesinin Müşteri yıldızı gözüne "bu efsunu bana sen öğrettin" derse inanma: kârını artırmak kazancını çoğaltmak kendini meşhur etmek öğünmek için böyle söylüyor!

Ey Nâ'ilî bu hasretten öyle yaralıyım ki, ahım bu gök kubbeyi bana ayağı yerde kül renginde gösterir.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi