Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ŞÂDİ-İ VUSLAT NİÇÜN TAHMÎL-İ NÂZ EYLER BANA -NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Şâdi-i vuslat niçün tahmîl-i nâz eyler bana
Rind-i şâdî-düşmenim ben gam niyâz eyler bana

Nâ-ümîd ol haste-i cân-der gülûyum kim kazâ
Baht-ı bîmân tabî-i çâre-sâz eyler sana

Bir dil-i bî-tâb ile bin gamzeye âmâdeyim
Ey diyen hükm-i kazâdan ihtirâz eyler bana

Baht-ı pür-âzârun eylerse telâfîsin yine
İltifât-ı gamze-i hâtır-nevâz eyler bana

Eylemem mazmûnına Cibrîli mahrem Nâ'ilî
Gamzeler kim fitneden ifşâ-yı râz eyler bana

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Kavuşma neşesi, neden bana naz yükünü yükler? Ben neşenin düşmanı bir rindim! Gam bana yalvarıyor!

Canı boğazında, öyle umutsuz bir hastayım ki. Kazâ-yı ilâhî, hasta bahtı bana. Derdime çâre olsun diye, tabip(hekim) tâyin etmiş!

Ey bana kazâyı ilahinin hükmünden kaçıyorsun diyen sevgili, ben zayıf takatsız bir gönülle binlerce yan bakışına hazırım!

Benim incitme dolu bahtımın kaybının yerini, yine sevgilinin gönül okşayıcı bakışının güler yüz göstermesi doldurur.

Ey Nâ'ilî! Gamzelerin(yan bakışların) karışıklık sebebiyle bana açtıkları sırrın mânâsına Cebrail'i bile ortak etmem!

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi