Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BÎGÂNE-İ MAHABBETÜN OLMAZ GAM-ÂŞİNÂ - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Bîgâne-i mahabbetün olmaz gam-âşinâ
Ey dâğ-ı derdün eylemeyen merhem âşinâ

Rûyun ki Ka'be-i dil ü cândur olur mi hîç
Leb-teşnne-i zülâl-igamun zemzem-âşinâ

Sûr-ı safâ-yı vuslata olmaz firîfte
Halvet-güzîn-i hecrûn olan mâtem-âşinâ

Bîgânedir nigâhı gibi lutfı da dile
Olmış o şûh ile tutalım âlem âşinâ

Ermez mi Nâ'ilî dem-i subh-ı hidâyete
Olmaz mı gonce-zâr-ı emel şebnem-âşinâ

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey derdinin yarasını merheme âşinâ etmeyen(tanıtmayan). Açtığı yaraya merhem sürmeyen sevgili! Aşkının yabancısı olan. Gamı tanımaz!

Ey derdinin yarasını merheme aşina etmeyen, açtığı yaraya merhem sürmeyen sevgili! Gama aşina olan. Gam çekmesini bilen. Aşkının yabancısı olmaz!

Senin yüzün gönüllerin ve canların Kâbesidir. Hiç senin gamının temiz berrak suyuna dudağı susamış olan Zemzem ister

Ayrılığınla yalnız kalıp oturan. kedere alışkın kimse kederle âşinâ olan kişi, kavuşma eğlencesinin neşesine aldanmaz!

O şuh sevgili ile bütün dünyanın tanıdık, dost olduğunu tutalım, bakışı gibi lütfu da gönle yabancıdır!

Nâ'ilî, hak yolunun sabahının o anına ermeyecek mi? Onun arzu goncalarının bahçesi hiç şebnem(çiğ) tanımayacak mı?

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi