Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KÂKÜLLERİNE OL MEHİN EY ŞÂNE DOKUNMA  - ESRAR DEDE

GAZEL

Kâküllerine ol mehin ey şâne dokunma
Zencîri kırar bu dil-i divâne dokunma

Gül-berg misâli ciğerim pâreliyorsun
Ey bâd-ı seher ol gül-i handâna dokunma

Feryâd-ı ene'l-Hak eder âvâz-ı tanîni
Fâş etmesün esrârını peymâne dokunma

Bünyân-ı nizâm-ı felek ol kûy-ı belâdur
Âlem yıkılır bu dil-i divâne dokunma

İçtikleri hep hûn-ıcigerdir fukârânın
Şeyhâ kerem et hâtır-ı rindâna dokunma

Eğlenceleri zülf-i dil-ârâm-ı elemdir
Dinle ne siyeh-gûndur o efsâne dokunma

Şahım senin Esrar sadâkatli kulundur
Lutfeyle o dervîş-i perişâna dokunma

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey tarak o ay yüzlü güzelin kâkülüne dokunma. Zincirlerini parçalayan bu deli gönlüme ne olur el vurma.

Gül yaprağı gibi ciğerimi parçalıyorsun, seher yeli, lütfen açılmış gülüme dokunma.

Çınçın öten sesi "ben Allah'ım" feryâdıdır; Aman, kadehe dokunma benim sırlarımı ortaya dökmesin.

Feleğin düzenini sağlayan direk o bela köyüdür, bu deli gönlüme müdahale etme yoksa bütün dünya yıkılır.

Fukaranın içtikleri hep ciğer kanıdır. Şeyhim kerem et rintlerin hatırlarını kırma.

Onların eğlenceleri keder sevgilisinin zülfünde gönül dinlendirmektir: hikaye ne kadar da karadır, aman, ona dokunma

Sultanım, Esrar senin sadık kulundur, lütfet o perişan dervişine dokunma.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ESRAR DEDE ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi