Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

AZM-İ SEFER ETTİN DİL-İ NÂÇÂRI UNUTMA - ESRAR DEDE

GAZEL

Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma
Gittin güzel ammâ bu dil-efgârı unutma

Gâhice uyandıkça şebistân-ı safâda
Şol gece olan sohbet-i hemvârı unutma

Vardıkça şeker-hâbâ girip pister-i nâza
Ne zehr içer içer dîde-i bîdârı unutma

Nûş eylediğin demler efendim mey-i gül-reng
Bu mest-i zehir-nûş u elem-hârı unutma

Âyînede gördükçe kaçan haste nigâhın
Lûtf eyle tabibâ men-i bîmârı unutma

Ahvâlimi yazdım bütün evrâk-ı dilimde
Destindeki mecmûa-i nâçârı unutma

Ben sabr edeyim derd ü gam-ı hecrine ammâ
Sen de güzelim ettiğn ikrârı unutma

Ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın
Ol va'de-i tekrâr be-tekrârı unutma

Hicrârın ile çektiğini sen de bilirsin
Her vech ile dîdâra sezâvârı unutma

Yok tâkatı hicrânına lûtf eyle efendim
Dil-haste-i aşkın olan Esrârı unutma

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Yola koyulmuşsun, fakat bu çâresiz gönlü unutma. Gidiyorsun, iyi güzel ama bari bu gönlü yaralı âşığı hatırdan çıkarma

Zevk safa gecesinde zaman zaman uyandıkça o geceki güzel sohbeti unutma.

Sen naz döşeğine girip tatlı uykuya varınca, bu yediği üzüntü, içtiği zehir olan sarhoşu unutma.

Seher vakit saçlarını taradığında bu yaralı gönlü de aklına getir unutma.

Aynada hasta gözlerini her görüşünde, ey derdimin doktoru, merhamet et hastayı da unutma.

Bütün durumumu gönül yapraklarına yazdım, elindeki bu zavallı mecmuayı unutma.

Ben ayrılığının gamına ve derdine sabredeyim ama güzelim. Sen de verdiğin sözü unutma

Hani ağlatmayacak, yola baktırmayacaktın. Bu konuda tekrar verdiğin sözü unutma.

Ayrılığınla ne tür sıkıntılar çektiğimi sen de bilirsin. Her yönden görüşmeye lâyık olan âşıkı unutma

Efendim ayrılığına dayanma gücü olmayan, aşkınla gönlü hasta Esrâr'ını lütfet, unutma

***

UYARLAMA

Madem gidesin var, çaresiz bırakıp bu kalbi
Git güzel lakin bu efkarlı gönlü unutma

Olur da uyanırsın bir gün tatlı uykundan
O gece söylediklerin var ya sakın unutma

Dalıp ta gaflet uykusuna, yeter naz ettiğin
Zehir içse de sensiz kapanmayan gözleri unutma

Ben hicran derdi ile sabr edeyim amma
Sen de güzelim ettiğin o itirafı unutma

Ağlatmayacaktın hani yola baktırmayacaktın
Tekrar tekrar verdiğin o vaadi, sözü unutma

Ayrılık acısına gücüm kalmadı; medet canım efendim
Aşkından gönlü yaralı Esrarı unutma..

Uyarlama: Ünal Akbulut (www.antoloji.com)

                                              

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ESRAR DEDE ŞİİRLERİ

 

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi