Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BÂŞUMA GÜNDEN GÜNE DERD Ü BELÂ EKSÜK DEGİL - BAHTİ(I.AHMED) 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Bâşuma günden güne derd ü belâ eksük degil
Gâhî aşk-ı yâr ile cevr ü cefâ eksük degül

Aldı aklum âkibet Mecnûn'a döndürdi beni
Yârimün yanında a'dâ dâimâ eksük degül

Vech-i hûbâna eger baksam da tesbîh eylerüm
Dilde hiç bir vech ile zikr-i Hudâ eksük degül

Nev-bahâr oldı gönüller hep yirinden oynadı
Bağda sıyt u sadâ zevk u safâ eksük degül

Bahtiyâ Ferhâd-veş tağlar içinde yüri sen
Bir saç-ı sünbül leb-i şîrin sana eksük degül

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Başımda günden güne dert ve bela eksik değil, bazen da sevgilimin aşkıyla cefa ve eziyet eksik değil.

Sonunda aklımı alıp, beni Mecnûn'a döndürdü. Sevgilimin yanında düşmanlarım hiç eksik değil.

Güzellerin yüzüne bakınca hep Allah'ı anar ve adını tesbih ederim. Hiçbir sebeple Allah'ı zikretmekten geri durmam.

Bahar geldi gönüller coştu. Bahçelerde güzel sesler, zevk ve eğlenceler eksik değil.

Ey Bahtî, sen Ferhâd gibi dağlar içinde yürü. Saçı sümbüle, dudağı şekere benzeyen güzeller eksik değil.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYAT ŞİİRLERİ

BAHTİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi