Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

BAKİ – FERYADIMA OL KAMETİ ŞİMŞAD...

GAZEL
1. Feryâdıma ol kameti şimşâd yetişmez
    Benzer ki anın gûşuna feryâd yetişmez

2. Sermenzile uşşâk erişür cümleden evvel
    Ol mertebeye sa'y ile zühhâd yetişmez

3. Ahımdan önürdü yetişür kapına eşkim
    Germiyyet ile şöyle gider bâd yetişmez

4. Yollarda kalur râh-rev-i ka'be-i vaslın
    Ömr âhır olur mevt erişür zâd yetişmez

5. Bu arsada Bâkî nice üstâda yetişti
   Âlemde bugün ana bir üstâd yetişmez

Vezni: Mef’ûlü Mef’ûlü Mef’ûlü Feûlün

İLGİLİ İÇERİK

BAKİ - FERMAN-I AŞKA CAN İLEDÜR İNKIYADUMUZ AÇIKLAMASI

BAKİ - NAM Ü NİŞANE KALMADI FASL-I BAHARDAN

BAKİ - BEYİTLER ve AÇIKLAMALARI

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi