Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NEDİM –ESTİKÇE BAD-I SUBH PERİŞANSIN EY GÖNÜL

GAZEL
Esdikçe bâd-ı subh perîşânsın ey gönül
Benzer esîr-i turra-i cânânsın ey gönül


Gül mevsiminde tevbe-i meyden benim gibi
Zannım budur ki sen de peşîmânsın ey gönül


Eşkimde böyle şu’le nedendir meğerki sen
Çün sûz u tâb giryede pinhânsın ey gönül


Ben sana bâde içme güzel sevme mi dedim
Benden niçün bu gûne girîzânsın ey gönül


Bigânedir mu’âmeleniz akl u hûş ile
Gûyâ derûn-ı sînede mihmânsın ey gönül


Ayîne oldu bir nigeh-i hayretinle âb
Bi’llâh ne saht âteş-i sûzânsın ey gönül


Hac yollarında meş’ale-i kârbân gibi
Erbâb-ı ‘aşk içinde nümâyânsın ey gönül


Peymâne-i mahabbeti sundun Nedîme çün
Lutf eyle câmı bâri biraz kansın ey gönül


Vezni: Mef’ûlü Fâilâtü Mefâilü Fâilün

İLGİLİ İÇERİK

NEDİM –ESDİKÇE BAD-I SUBH PERİŞANSIN EY GÖNÜL İNCELEMESİ...

NEDÎM'İN HAYATI

NEDİM'İN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

NEDİM - BİR NİM NEŞE SAY BU CİHANIN BAHARINI

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi