Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

UŞŞÂKIN OLSA OLA FEDÂ NAKDI-I CÂNLARI -- NEDİM

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Uşşâkın olsa ola fedâ nakdı-ı cânları
Seyretmedin mi dünkü fedâyî cevânları

Şevk âteşine sen de tutuştun mu ey gönül
Gördün mü dün güreş tutuşan pehlevanları

Ol perçemin nazîrini hâtırda mı gönül
Görmüş idin geçen sene sünbül zâmanları

Çeng ü çegâne zevkı biraz dursun el- amân
Seyredelim bu seyre gelen dilsi tânları

Ma’lûmdur benim sühanım mahlas istemez
Fark eyler anı şehrimizin nüktedânları

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Âşıkların canlarının varı yoğu fedâ olsa ne olur? Dünkü fedâyî gençleri görmedin mi?

Gönül, sen de arzu ateşiyle tutuştun mu? Dün güreş tutan pehlivanları gördün mü?

Ey gönül! Sevgilinin perçeminin benzeyeni geçen yıl sümbül zamanlarında görmüşsün; hatırlıyor musun?

Aman bu çeng ve çegâne zevki biraz dursun, şu gezmeğe çıkan güzelleri seyredelim.

Benim şiirim herkesçe bellidir; mahlas istemez. Şehrimizin güzel sözden anlayanları onu fark ederler.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEDİM'İN ŞİİRLERİ

NEDİM'İN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi