Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SÎNEDE EVVEL NE MUHRIK ÂRZÛLAR VAR İDİ - NEDİM

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Sînede evvel ne muhrık ârzûlar var idi
Lebde serkeş âhlar âteşli hûlar var idi

Böyle bî-hâlet değildi gördüğüm sahrâ-yı aşk
Anda mecnûn bîdler dîvâne cûlar var idi

Ben bugün bir nevbehâr-ı hüsn ü ân seyreylediğim
Tarf-ı destârında sünbül gibi mûlar var idi

Sen yine bir nev-niyâz âşık mı peydâ eyledin
Kûyuna yer yer dökülmüş âb-ı rûlar var idi

Ey Nedîm ey bülbül-şeydâ da ne için hâmûşsun
Sende evvel çok nevâlar güft ü gûlar var idi

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

İçimde eskiden ne yakıcı arzular vardı. Dudağımda uzun ahalar, ateşli hûlar vardı.

Bu gördüğüm aşk sahrası eskiden böyle sakin ve hareketsiz değildi. Orada çılgın salkım söğütler, deli deli akan akarsular vardı.

Ben bugün bir güzellik ve çekicilik ilkbaharı gördüm; sarığının bir kenarından sümbül gibi saçları dökülmüştü.

Sen yine yalvarıp yakarmağa yeni başlamış genç bir âşık mı buldun? Oturduğun yerin çevresinde yer yer dökülmüş yüzsuları vardı.

Ey Nedîm! Ey âşıktan çılgına dönmüş bülbül! Niçin suskunsun? Eskiden sen de çok sözler değişik makamlar vardı.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEDİM'İN ŞİİRLERİ

NEDİM'İN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi