Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BİN ZEBÂN SÖYLERSİN OL ÇEŞM-İ SÜHAN-PERDÂZ İLE - NEDİM

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühan-perdâz ile
Dâstânlar şerhedersin bir nigâh-ı nâz ile

Dün gece cûş-ı safâdan oldu bir deyâ-yı nûr
Kûçe-i ney mâhitâb-ı şu’le-i âvâz ile

Kâr-ı aşka şol gönül bel bağlasın kim geçmeye
Lezzet-i encâm-ı meyden telhi-i âgâz ile

Sen itâb-ı nâz kasdetsen dahi ol çeşm-i şûh
Âşıkın memnûn eder bir şîve-i mümtâz ile

Dilkeş eyler çeşm-i gûyâsın kemân-ı ebruvân
Şûhterdir nağme-i mutrıb muvâfık sâz ile

Ben gam-ı imrûzu fikretmekte ferdalâr geçer
Sen salınca va’deni ferdâya yüz bin nâz ile

Çeşmini hâbîde zanneyler gören ammâ Nedîm
Keşf-i râz etmektedir her lâhza bin gammaz ile

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

O parlak sözler söyleyen gözünle binlerce dil konuşursun. Bir nazlı bakışla nice destanlar anlatırsın.

Dün gece eğlencenin çoşkunluğundan neyin daracık sokağı haykırışların ay aydınlığının parıltısıyla bir nur denizi halinde aktı. (Kûçe, dar sokak ve pazarlar sokaklarda kurulduğu için çarşı Pazar anlamında kullanılır. Beyitte yanık sesler çıkaran neyin içinin ince, uzun boşluğu eski dar sokaklara benzetilmiş).

Şu gönül aşk işine iyice sarılsın; ilk yudumun acılığını tadıp şarabın sonundaki lezzetinden vazgeçmesin.

Sen nazından azarlıyorsan da o oynak göz seçkin, edalı bir bakışla âşıkını memnun eder.

Kaşlarının yayı konuşan gözünü daha da gönül çekici yapar; şarkıcının nağmeleri uygun sazla daha hoş olur.

Sen verdiğin sözü yüz bin nazla yarına erteledikçe, ben bugünü düşüne düşüne çok yarınlar geçer.

Nedim! Görenler sevgilinin gözünü uykuda sanır ama, o aslında her an binlerce münafıkla karşılıklı sırları açıklamakta, dedikodu yapmaktadır. (Beyitteki binlerce fitneci, münafık bir bir içine giren kirpiklerdir).

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEDİM'İN ŞİİRLERİ

NEDİM'İN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi