Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YİNE BU GÜN ACABÂ KAÇ CİHÂN HARÂB OLMUŞ - NEDİM

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

Yine bu gün acabâ kaç cihân harâb olmuş
Ki gûşe-i nigehin mahşer-i itâb olmuş

Murâdı fitnenin ancak bir intisâbındır
Ya kâkülünde şıken yâ hatında tâb olmuş

Miyân hayâl gibi ince kâmeti mevzûn
Aceb nişânlayacak beyt-i intihâb olmuş

Dahi geçen aya dek bir hilâl idi bârık
Bu gün sabâh ile gördüm ki âftâb olmuş

O ser kalır mı hevâsız ki mutrıb-ı aşkın
Elinde bir nice yıl kâse-i şarâb olmuş

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bugün yine kim bilir kaç dünya yıkılıp gitmiştir; çünkü azarlama, paylama, tersleme hep senin bakışının köşesinde toplanmış.

Karışıklığın, kargaşalığın bütün isteği sana bir kapılanabilmektir; kâkülünde halka, ya da yüzünün Tüylerinde kıvrım olmuş, fark etmez.

Beli hayal gibi ince, boyu düzgün, ölçülü. Bu haliyle tam işaretlenecek seçme bir beyit olmuş.

Daha geçen aya kadar incecik bir hilaldi. Bugün seher vakti gördüm; dolunay olmuş.

Yıllar boyu aşk çalgıcısının elinde şarap kadehi olmuş o baş hiç aşksız kalabilir mi?

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEDİM'İN ŞİİRLERİ

NEDİM'İN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi