Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YAZANLAR PEYKERİM DESTİMDE KÂŞÎ BİR SEBÛ YAZMIŞ - NEDİM

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Yazanlar peykerim destimde kâşî bir sebû yazmış
Aceb meşrebde tahrîr eylemiş elhak nikû yazmış

Miyân-ı yârı dilcûdur demek kasdeylemiş ammâ
Yanılmış hâme-i mutlak-inân dilcûyu mû yazmış

Cevânım bir lûgat gördüm lisânü'l-aşk nâmında
Belin adın murâd âğûşum adın ârzû yazmış

Edip hû hû deyü feryâdına telmîh uşşâkın
Celî hatla cevân-ı nâzenînim çifte hû yazmış

Nedim'in hak bu kim bu nazmı şevk-âmîz düşmüştür
Sanırsın kim durup bir dilber ile rû-be-rû yazmış

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Resmimi çizenler elimde bir kâşân sürahisiyle çizmişler. Tuhaf bir yaradılışta göstermiş, ama güzel yapmışlar.

Dizgini boşalmış başıboş kalem sevgilinin beli için "gönül çekicidir" diye yazmağa niyetlenmiş ama yanılmış, "dil-cû" yu "mû" diye yazmış.

Civanım! Aşkın dili adında bir sözlük gördüm. Orada belinin anlamını "dilek", kucağımın anlamını da "istek" diye yazmış.

Nazlı civanım âşıkların hû hû diye ağlamalarını anımsatmak için celî yazıyla çifte hû yazmış.

Doğrusu Nedim'in bu şiiri pek neşeli, pek canlı düştü. Sanki bir güzelle karşı karşıya oturup da ona bakarak yazmış sanırsın.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEDİM'İN ŞİİRLERİ

NEDİM'İN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi