Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TAHAMMÜL MÜLKÜNÜ YIKTIN HÜLÂGÛ HÂN MISIN KÂFİR - NEDİM

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Tahammül mülkünü yıktın hülâgû hân mısın kâfir
Amân dünyâyı yaktın âteş-i sûzân mısın kâfir

Kız oğlan nâzı nâzın şehlevend âvâzı âvâzın
Belâsın ben de bilmem kız mısın oğlan mısın kâfir

Ne ma'nî gösterir dûşundaki ol âteşîn atlas
Ki ya'nî şu'le-i cân-sûz-ı hüsn ü ân mısın kâfir

Nedir bu gizli gizli âhlar çâk-i girîbânlar
Aceb bir şûha sen de âşık-ı nâlân mısın kâfir

Sana kimisi cânım kimi cânânım deyü söyler
Nesin sen doğru söyle cân mısın cânân mısın kâfir

Şerâb-ı âteşînin keyfi rûyun şu'lelendirmiş
Bu hâletle çerâğ-ı meclis-i mestân mısın kâfir

Niçin sık sık bakarsın böyle mir'ât-ı mücellâya
Meğer sen dahi kendi hüsnüne hayrân mısın kâfir

Nedîm-i zârı bir kâfir esîr etmiş işitmiştim
Sen ol cellâd-ı dîn ol düşmen-i îmân mısın kâfir

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Tahammül ülkesini yıktın, yerle bir ettin. Kâfir Hulâgû Han mısın sen? Aman bütün dünyayı yaktın. Kâfir, yakıp yandıran bir ateş misin?

Nazın kızoğlankız nazı, haykırışın yiğit haykırışı. Kâfir! Belli belasın, ama kız mısın, oğlan mısın ben de bilemiyorum.

Omuzundaki o ateş renkli atlas, acaba ne anlama geliyor? Kâfir, yani sen güzelliğin ve çekiciliğin canları yakan alevi misin?

Bu gizli gizli ah çekmeler, bu yaka yırtmalar nedir böyle? kâfir! sen de bir oynak güzelin ağlayıp inleyen âşığı mısın?

Sana kimisi "canım", kimi "sevgilim" diye seslenir. Kâfir! Doğru söyle: sen nesin? Âşığın canı mısın, yoksa sevgili misin?

Ateş renkli şarabın neşesi yüzünü alev alev yakmış, yanaklarını kızartmış. Sen bu halinle sarhoşlar toplantısının ışığı mısın, kâfir?

Niçin bu parlak aynaya böyle sık sık bakıp duruyorsun? Kâfir, yoksa kendi güzelliğine sen de hayran mısın?

Ağlayıp inleyen zavallı Nedim'i bir kâfirin tutsak ettiğini işitmiştim. Kâfir! Yoksa o din cellâdı, iman düşmanı güzel sen misin?

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEDİM'İN ŞİİRLERİ

NEDİM'İN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi