Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SÂKIYÂ HÛŞUM ALAN ZEMZEME-İ ÇENG MİDİR - NEDİM

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Sâkıyâ hûşum alan zemzeme-i çeng midir
Yoksa destindeki peymâne-i gül-reng midir

Nağmene tîr-i nigeh pişrev olmakta meğer
Mutrıb ebrû da kemânınla hem-âheng midir

La'l-i handân mı yâhûd kûçe-i verd-i terde
Dest-i târâc-ı sabâdan çözülen deng midir

Perde-i şermi giderdin ruh-ı pür-tâbından
Kasd o gül-çehreye ey duhter-i ineb reng midir

Bir nihânice tebessüm de mi sığmaz cânâ
Söyle billâh dehenin tâ o kadar teng midir

Lezzetinden nice âb olmadın ol la'l-i terin
Meded ey sâgar-ı yâkût dilin seng midir

Ne bu nev nakş-ı tırâzende nedîmâ yoksa
Üstâd-ı kalemin hâme-i erjeng midir

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Şarap sunan güzel! Aklımı başımdan alan çengin nağmeleri midir, yoksa elindeki gül renkli kadeh mi

Çalgıcı! Bakışlarının oku nağmelerine öncü oluyor. Yoksa kaşın yayı da kemanınla aynı nağmeyi mi çalıyor?

Bu yakut renginde gülen bir ağız mı? Yoksa taze gülün sokağında sabah yelinin yağmalayıcı eliyle dağılan denk midir?

Parlak yanağından utanma perdesini kaldırdın. Ey üzüm kızı, amacın o gülyüzlü güzelin yüzünü renklendirmek mi?

Sevgilim! Allah’ını seversen söyle; ağzın o kadar dar mı? Belli belirsiz bir gülümseme de mi sığmıyor?

O taze dudağa dokununca lezzetinden nasıl eriyip de su olmadın? Ey yakut renkli kadeh! Bağışla, gönlün o kadar taş gibi mi

Nedim! bu yeni, süslü işlemeler nedir? Yoksa kaleminin ustası Erjeng'in kalemi midir?

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEDİM'İN ŞİİRLERİ

NEDİM'İN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi