Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

RENG-İ RÛYUNDAN DEM URMUŞ SÂGAR-I SAHBÂYA BAH -  FUZULİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Reng-i rûyundan dem urmuş sâgar-ı sahbâya bah
Âf-tâb ilen kılar da’vî tutulmuş aya bah

Şem’ başından çıkarmış dûd-i şevk-i kâkülün
Böyle kûteh ömr ile başındaki sevdâya bah

Ey selâmet ehli ol ruhsâra bakma zinhâr
İhtirâz eyle melâmetten men-i rüsvâya bah

Bildi aşkından nemed-pûş olduğum âyîne veş
Rahm edip bana bakmaz bu istiğnâya bah

Sînemi çâk eyle gör dil iztırâbın aşktan
Revzen aç her dem hevâdan mevc uran deryâya bah

Ey diyen kim şâm-i ikbâlin ne yüzden tîredir
Sâye salmış aya ol gisû-yi anber-sâya bah

Ey Fuzûlî her nice men’eylese nâsih seni
Bakma anun kavline bir çihre-i zibâya bah

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Kırmızı şarabın kadehine bak, yüzünün renginden söz edip övünüyor. Şu tutulmuş aya bak, güneşle güzellik yarışına çıkmış. (Dem urmak sözü söz etmek ve kan fışkırmak anlamındadır. İkinci anlamda kadehin yüzünün sevgilinin yüzünün rengini kıskandığı için kıpkırmızı kesildiği söylenmiş.)

Mum senin saçının aşkının dumanını başından çıkarmış. Böyle kısacık ömrüyle başındaki sevdaya bak. (Mum insana benzetilir. Beyaz mum kısmı insanın vücudu alevi yüzü dumanı saçı fitili de camdır. Mumun ömrü gerçekten kısa bir iki saattir.)

Ey âşık olmadığı için dertsiz kedersiz rahat olan kişi sakın sevgilinin o yanağına bakma. Benim rezil halime bakıp ibret al da herkesin ayıplamasından çekin. (Fuzuli ayrıca sevgilinin yanağına kendinden başkasının bakmasını istemiyor.)

Onun aşkından ayna gibi keçe örtündüğümü bildiği halde acayip bir kez bile bana bakmıyor. Sevgilinin şu nazlanışına bak.

Göğsümü yırtıp aşktan gönlümün çektiği acıları gör pencereyi açıp her zaman rüzgârdan dalgalanan denize bak.

Ey mutluluk aksamın neden karanlıktır diyen baksana o amber kokulu saç ayı gölgelemiş.

Fuzûli! Öğüt veren hoca ne kadar yasaklarsa yasaklasın, onun sözüne bakma; sen yine güzel bir yüze bak.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

FUZULİ-ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...

FUZULİ-BERCESTELER

FUZULİ-ÂL-İ ABÂ MERSİYESİ

FUZULİ - LEYLÂ VE MECNUN AÇIKLAMASI

FUZULİ - EĞER ÇIKSA İDİ DERDÜN CİSMDEN DERDÜM Kİ CANDUR BU İNCELEMESİ

FUZULİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi