Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GAM DİYÂRINDA ECEL PEYKİ GÜZÂR ETMEZ BANA - FUZULİ 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Gam diyârında ecel peyki güzâr etmez bana
Yok sanır varım meğer kim i’tibâr etmez bana

Yâr cevr etmez bana ağyâr ta’lim etmeden
Bi’llâh ağyâr eyleyen ihsânı yâr etmez bana

Dağıtır her lahzâ berg-i ayşımı âhım yeli
Hansı nâ-hak zulmdür kim rûzgâr etmez bana

Aşk zevkiyle hoşum terk-i nasihat kıl refîk
Ben ki tiryâki-mizâcım zehr kâr etmez bana

Çerhten aşırmadan yâdınla âh-i âteşîn
Kadr edip gerdûn şererden zer nisâr etmez bana

Nakd-i cân târâc-i gamdan saklamak düşvârdır
Aşk tâ seng-i melâmetten hisâr etmez bana

Yâd-i lâ’linle Fuzûlî gözleyip râh-i adem
Var bir tedbîri ammâ âşkâr etmez bana

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gam ülkesinde ecel habercisi benim yanıma uğramaz. Her halde benim varlığımı yok sanıyor ki bana bakmıyor.

Düşmanlarım öğretmezse sevgilim bana eza cefâ etmiyor. Vallahi dostun yapmadığı iyiliği bana düşman yapıyor.

Ahımın yeli hayatımın yapraklarını oraya buraya savuruyor. Hangi haksız bir zulüm vardır ki felek onu bana yapmasın.

Dostum, ben aşk derdinden memnunum bana öğüt vermeyi bırak. Ben tiryaki yaratılışlıyım. Bana zehir etki etmez.

Seni anarak ateşli âhımı gökyüzünden aşırmadan felek değer verip bana kıvılcımlarından altın saçmaz.

Aşk, ayıplama taşından benim çevremde bir kale yapmazsa can parasını gamın yağmasından saklamak güçtür.

Fuzûlî dudağını anarak yokluk yolunu gözleyip bir tedbir düşünüyor ama bana açıklamıyor.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

FUZULİ-ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...

FUZULİ-BERCESTELER

FUZULİ-ÂL-İ ABÂ MERSİYESİ

FUZULİ - LEYLÂ VE MECNUN AÇIKLAMASI

FUZULİ - EĞER ÇIKSA İDİ DERDÜN CİSMDEN DERDÜM Kİ CANDUR BU İNCELEMESİ

FUZULİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi