Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CÂNUMUN CEVHERİ OL LÂ’L-I GÜHER BÂRA FED -  FUZULİ

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Cânumun cevheri ol lâ’l-ı güher bâra fedâ
Ömrümün hâsılı ol şîve-ı reftâra fedâ

Derd çekmiş başum ol hâl-ı siyeh kurbânı
Tâb görmüş tenüm ol tura-ı tarrâra fedâ

Gözlerümden dökülen katre-i eşkümden güheri
Lebleründen saçılan lû’lû şehvâra feda

Çâk-ı sînemde olan kanlu ciğer pâreleri
Mest çeşmünde olan gamze-ı hûn-bâra fedâ

Pâre pare dil-i mecrûh -ı perîşânumdan
Ser-i kûyunda gezen her it e bir pare fedâ

Cân u dil kaydını çekmeden özüm kurtardum
Cânı cânâneye etdüm dili dildâra fedâ

Ey Fuzûlî nola ger saklar isem cân-ı azîz
Vakt ola kim ola bir şûh-ı sitemkâra fedâ

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Canımın cevheri o inci saçan yakut dudaklara feda olsun Ömrümün varı yoğu o yürüyüşteki naza, edaya feda olsun.

Dertler çeken başım o kara benim kurbanıdır. Acılar içinde kıvranan bedenim o gönüller avlayan saça feda olsun.

Gözlerimden dökülen gözyaşı damlarının incise, senin dudaklarından dökülen iri değerli incilere feda olsun.

Paramparça gönlümdeki kanlı ciğer parçaları sarhoş görünen kanlar saçan bakışına feda olsun

Perişan, yaralı, parça parça olmuş gönlümden senin bulunduğun yerlerde dolaşan her köpeğe bir parça feda olsun.

Canı sevgiliye, gönlümü gönüller alan güzele feda ederek, canımı ve gönlümü düşünüp üzülmekten kendimi kurtardım.

Fuzûlî! Canımı aziz tutup saklıyorsam şaşırmayın. Bir gün gelir de onu bir sitemle güzele feda ederim diye saklıyorum.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

FUZULİ-ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...

FUZULİ-BERCESTELER

FUZULİ-ÂL-İ ABÂ MERSİYESİ

FUZULİ - LEYLÂ VE MECNUN AÇIKLAMASI

FUZULİ - EĞER ÇIKSA İDİ DERDÜN CİSMDEN DERDÜM Kİ CANDUR BU İNCELEMESİ

FUZULİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi