Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YÂ RAB HEMÎŞE LÛTFUNI KIL REHNÜMÂ MANA - FUZULİ 

GAZEL

Mefûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Yâ Rab hemîşe lûtfunı kıl rehnümâ mana
Gösterme ol tarîki ki yetmez sana mana

Kât eyle âşinâluğum andan ki gayrdur
Ancak öz âşinâlarun et âşinâ mana

Bir yirde sâbit et kadem-i itibârumu
Kim rehber-i şeri’at ola muktedâ mana

Yoh mende bir amel sana şâyeste âh eger
A’mâlüme gore vere adlün cezâ mana

Havf ü hatâda muztaribem var ümîd kim
Lûtfun vere beşâret-I afv-ı hatâ mana

Men bilmezem mana gereğin sen hakîmsen
Men ‘eyle verme her ne gerekmez sana mana

Oldur mana murâd ki oldur sana murâd
Hâşâ ki senden özge ola müdde’â mana

Habs-ı hevâda koyma Fuzûlî sıfat esîr
Yâ Rab hidâyet eyle tarîk-ı fenâ mana

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Allah’ım! İyiliğini, bağışını bana her zaman yol gösterici, önder yap. Sana ulaşmayan yolu bana gösterme.

Kendinden başka her şeyle benim ilgimi kes Allah’ım! Yalnızca gerçek tanıdıklarını bana tanıt.

Allah’ım, benim kararsız, hareketli ayağımı bir yerde durdur. Şeriatın rehberi Hz. Muhammed (s. A. V.) benim yol görstericim olsun.

Allah’ım, bende sana yaraşan hiçbir iş yok. Eğer adâletin beni yaptığım işlere göre cezalandıracaksa vay hâlime.

Hata işleme korkusundan hep üzüntü içindeyim. Allah’ım, senin iyiliğin bana hatalarımın bağışlanacağı müjdesini vereceğini umuyor, buna güveniyorum.

Allah’ım, ben bana ne gerektiğini; neyi yapıp neyi yapmamam gerektiğini bilemiyorum. Sen her şeyi görür ve bilirsin: bana ne gerekiyorsa onu bana yaptırma, engel ol.

Allah’ım, benim istediğim ancak senin istediğindir. Asla, senden başka ve senden farklı bir şey isteyemem.

Allah’ım beni Fuzûlî gibi arzu ve hevesler içinde hapsedip bunların tutsağı etme. Doğru yolu bulmamda bana yol gösterici ol, beni yok olma yoluna eriştir.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

FUZULİ-ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...

FUZULİ-BERCESTELER

FUZULİ-ÂL-İ ABÂ MERSİYESİ

FUZULİ - LEYLÂ VE MECNUN AÇIKLAMASI

FUZULİ - EĞER ÇIKSA İDİ DERDÜN CİSMDEN DERDÜM Kİ CANDUR BU İNCELEMESİ

FUZULİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi