Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FUZULİ- EY GİYİP GÜL-GUN DEM-A-DEM

Ey giyip gül-gûn dem-â-dem azm-i cevlan eyleyen
Her taraf cevlan edip döndükçe yüz kan eyleyen

Ey beni mahrum edip bezm-i visâlinden müdâm
Gayri hân-i iltifatı üzre mihmân eyleyen

Ey dem-â-dem reşk tîğiyle benim kanım döküp
Mey içip ağyar ile seyr-i gül-sitân eyleyen

Nice kim efgânımı ey mâh işittin geceler
Demedin bir gece kimdir bunca efgân eyleyen

N’ola ger cem’iyyet-i hâtırdan olsam nâ-ümîd
Cem olur mu hûblar zülfün perîşan eyleyen

Yâr dün çekmişti katlim kasdine tîğ-i cefâ
Yetmesin maksûduna yâ Rab peşîman eyleyen

Aşk derdiyle olur âşık mizâcı müstakîm
Düşmenimdir dostlar bu derde derman eyleyen

Zâhidin ta’n ile dönderdim yüzün mihrâbdan
Nice bulmaz ecr bin kâfir müselmân eyleyen

Derd-i hicran nâ-tüvân etmiş Fuzûlî hasteni
Yok mudur yâ Rab devâ-yi derd-i hicrân eyleyen

Vezin:
Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

 

İLGİLİ İÇERİK

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

FUZULİ HAYATI HAKKINDA BİLGİ

FUZULİ-ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...

FUZULİ-BERCESTELER

FUZULİ-ÂL-İ ABÂ MERSİYESİ

FUZULİ - LEYLÂ VE MECNUN AÇIKLAMASI

FUZULİ - EĞER ÇIKSA İDİ DERDÜN CİSMDEN DERDÜM Kİ CANDUR BU İNCELEMESİ

FUZULİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi