Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DİVAN EDEBİYATININ ADI

1. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra 11. yüzyılda Karahanlılar devrinde Maveraünnehir’de başlayıp 13. yüzyıldan itibaren özellikle Anadolu’da İslam kültürü etkisiyle gelişen edebiyattır.

Bu edebiyatın ortaya çıkmasında Arap ve İran edebiyatlarının önemli bir etkisi olmuştur. Divan edebiyatında şiir, her zaman düz yazının önünde olmuş ve daha fazla gelişme göstermiştir.

2. “Divan” kelimesi başlangıçta “belli bir konu üzerine düzenlenmiş eserlerin” adı olarak kullanılmıştır.
Daha sonraları ise “divan” kelimesi, bir şairin bütün şiirlerini bir araya getirmiş olduğu eser anlamında kullanılır olmuştur. Divan kelimesinin, bir dönemin edebiyatının isimlendirilmesinde kullanılması, o dönem şiirinin, diğer edebî eserleri arasında önemli bir yere sahip olmasından ve şiirlerin “divan” adlı eserlerde toplanmasından kaynaklanmaktadır.

3. Divan edebiyatının “yüksek zümre edebiyatı, saray edebiyatı” gibi isimlerle anılması ise Tanzimat’tan sonra ortaya çıkmıştır.
Divan edebiyatı belli bir kültür düzeyini yakalamış kişilere hitap eder. Bu nedenle de hemen her milletin edebiyatında bir halk edebiyatı, bir de klasik edebiyat ortaya çıkmıştır. Son dönemlerde ise divan edebiyatı “Klasik Türk Edebiyatı” olarak anılmaya başlamıştır.

SON EKLENENLER

Üye Girişi