Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

İŞ MEKTUPLARI

Ticaret ve sanayi kuruluşlarının birbirlerine veya kişilerin bu kuru­luşlara gönderdikleri mektuplara iş mektupları denir. İş mektupları, gün­lük hayatta en çok kullanılan bir mektup türüdür.

İş mektubu, yazının uzunluğuna veya kısalığına göre, tam veya yarım çizgisiz dosya kâğıdına yazılır. İş yerleri, mektuplarını firma adlarını taşı­yan başlıklı (antetli) kâğıtlara yazarlar. Bu tür mektupları yazarken, genel­likle daktilo kullanılır. Daktilonun bulunmadığı zamanlarda mektup, mavi mürekkepli dolmakalemle okunaklı küçük harflerle yazılır. Tükenmez veya kurşun kalem kullanmak uygun değildir.

İş mektuplarında anlatım çok önemlidir. İsteklerin kısa zamanda ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için, kısa, açık ve kesin bir anlatım kul­lanılmalıdır. Konu, varsa özel terimler, teknik ifadeler kullanılarak ortaya konulmalıdır. Gereksiz kelime kısaltmaları yapılmamalıdır. Her iş için ay­rı bir mektup yazılmalı; eğer bir mektupta birden fazla konudan söz edi­liyorsa, her biri ayrı paragraflar veya ayrı maddeler halinde belirtilmeli­dir. Saygı belirten kelimeler mümkün olduğu kadar fazla kullanılmamalı­dır.

Bir kişinin bir firmaya yazdığı iş mektubunda şu plan uygulanır:

a) Önce mektubun yazıldığı yer ve tarih belirtilir.

b) Sayfanın ortasına gelecek biçimde, mektubun yazıldığı firmanın adı, adresi ve bulunduğu yer belirtilir.

c) Satırbaşı yapılarak konu ortaya konulur. İstek açıklanır. Yazının dosyalanabilmesi için, sol kenarda 3-4 santim boşluk bırakılır.

ç) Mektup metninin sağ alt köşesine adı ve soyadı yazılır, altı imza­lanır.

d) Adı ve soyadı hizasının biraz aşağısına gelecek biçimde sol alt kö­şesine açık adres belirtilir.

Bir firmanın bir kişiye cevap olarak yazdığı bir iş mektubunda şu plan uygulanır:

a) Genellikle firmaların mektup kâğıtları başlıklıdır. Bu başlıkta fir­manın adı ve açık adresi belirtilir.

b) Sağ üst köşeye mektubun yazıldığı yer ve tarih yazılır.

c) Sayfanın ortasına gelecek biçimde, mektup yazılacak kişinin adı ve soyadı ile açık adresi belirtilir.

d) Metinden önce tek satır halinde «İlgi» denilerek, hangi tarihli —ve varsa sayılı— yazıya karşılık olduğu İfade edilir.

e) Mektup metnine satırbaşı yapılarak başlanır. Burada isteğin kar­şılanıp karşılanamayacağı belirtilir. Mektup metni, açık, duru, kısa ve ke­sin bir anlatımla kaleme alınmalı; gereksiz ayrıntılara yer vermemelidir. Mektup metni, yazının dosyalanabilmesi için, sol kenarda 3-4 santim boş­luk bırakılarak yazılır.

f) Mektup metninin sağ alt köşesine firma yetkilisinin adı ve soyadı yazılır, bunun da altı, bu kişi tarafından imzalanır.

SON EKLENENLER

Üye Girişi