Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

DAVETİYE

Davetiye; düğün, nişan, nikâh, çay, konferans, toplantı, gece, seminer, sünnet gibi sosyal olayları, eş, dost, tanıdık, akraba ve ilgililere duyurmak için başvurulan bir haberleşme aracıdır. Davetiye, genellikle özel olarak hazırlanmış kartlara, çeşitli yazı tipleri ile matbaalarda bastı­rılır.

Davetiyelerde, toplantının yeri, tarihi ve saati açıkça belirtilmelidir. Çünkü bu yapılmadığı takdirde, davetiye amacına ulaşmamış olur. Toplan­tının yeri, tarihi ve saati, davetiye metni içinde veya ayrıca belirtilebilir.

Davetiye metni, konusuna ve gönderileceği yere göre, bir anlatım bi­çimi seçilerek yazılır. Anlatımın, nezaket kuralları içinde kalmasına, çok resmî veya aşırı saygılı olmamasına dikkat etmelidir.

Davetiye metninin altına, davet edenin adı ve soyadı, gerekiyorsa un­vanı yazılır. Davetiye resmî kurumlara aitse, imzalanması, hattâ mühür­lenmesi gerekebilir.

 


DAVETİYE ÖRNEĞİ

Sayın Veli.

Okulumuzun 1980-1981 öğretim yılı mezunlarının düzenledikleri ŞEHREMİNİLİLER GÜNÜ'NE onur vermenizi dilerim.

Tevfik Ak

İ8L Şehremini Lisesi Müdürü

Yer Vatan Düğün Salonu (Aksaray. Muratpaşa Camii yanı)

Gün: 6.8.1981 Saat : 11.30-17.30

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi