Kullanıcı Oyu: 2 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Bu Konuyu Facebook Profilinde Paylaş

 

AHMET YESEVÎ

Şair (? - 1166). Türkistan'ın Yesi kasabasında doğduğu sanı­lıyor. Buhara medreselerinde yetişti, ilkin dönemin ünlü ho­calarından Arslan Baba'dan ders gördü. Daha sonra mutasavvıf Yusuf Hemedanî'nin tekkesine girerek, «icazet» aldı. Memleketine dönünce, XIII. ve XIV. yüzyıllarda Anadolu'da Bektaşilik, Haydarilik gibi tarikatların doğmasına yol açan Yesevî tarikatını kurdu. Hakaniye Türkçesiyle yazan Yesevî'nin manzumelerinde öğretisini yaymak amacının ağır bas­tığı görülür. Bu nedenle oldukça temiz diline karşın genellik­le kuru ve didaktik bir havası vardır. Yine de öğretisine bağlı olan, hayranlık duyan halk tarafından benimsenen bu man­zumeler özellikle Özbek Türkleri arasında etkilerini uzun sü­re korumuş, ölümünden sonra Divan-ı Hikmet adı verilerek birleştirilmiştir. Ünü Azerbaycan'a ve Anadolu'ya yayılan Yesevî'nin halifelerinden Süleyman Ata, pirinin manzumeleri­ne öykünerek tasavvufu yaymaya çalışmıştır.

KAYNAKLAR: Prof. Fuad Köprülü (Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar, 1919, 1966), Şükran KURDAKUL (Şairler ve Yazarlar Sözlüğü).

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi