Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 T.C.

…………………… VALİLİĞİ

………………….. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

12 MART İSTİKLÂL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI
 

Sayın ……………………..

Sayın ……………………..

Sayın ……………………..

Sayın ……………………..

Sayın ……………………..

 

12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ’nün 91. yıldönümünü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü‘nü kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz.


Kutlama programını arz ederim.

 

  • Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı.
  • Günün Anlam ve Önemini Anlatan Konuşma.
  • Ordunun Duası Şiirinin Ney Eşliğinde Okunması
  • Küfe Şiirinin Canlandırılması.
  • Çanakkale Şehitleri’ne Şiirinin Okunması.
  • İstiklal Marşı Oratoryosu.
     

Mustafa Kemal Atatürk, İstiklâl Marşı hakkındaki görüşlerini şu şekilde belirtmiştir:

“Bu marş bizim inkılâbımızı anlatır,

İnkılâbımızın ruhunu anlatır.

Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır.

İstiklal Marşı’nda, istiklâl davamızı anlatması bakımından büyük manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır:

“Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl”

Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar, işte bunlardır.

Asırlar boyunca söylenmeli ve bütün yar ve ağyar anlamalıdır ki, Türk’ün Mete hikâyesinde olduğu gibi, her şeyi, hatta en mahrem hisleri bile tehlikeye girebilir; fakat hürriyeti asla.

Bu pasajı her vakit tekrar ettirmek, bunun için lâzımdır.

Bu demektir ki efendiler,

TÜRK’ÜN HÜRRİYETİNE DOKUNULAMAZ.”

 

Müzik Öğretmeni ………………………… yönetiminde, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK,  silah arkadaşları, Büyük Şair Mehmet Akif ERSOY ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklâl Marşı’mızı söylemeye davet ediyorum.

 

Atlılar atlılar hiç uyumadılar. Karakalpaklarını alınlarına düşürdüler, yolun sonuna baktılar, gördüler. Arkadaşlarını yol üstünde bir yamaca, kardaşlarını buz tutmuş siperlerde, çocuklarını öfke yutmuş düşman elinde, analarını iki elleri Allah’a açılmış bıraktılar. Babalarıyla zaten cephede helalleştilerdi. Hiç ağlamadılar, hiç uyumadılar. Bir soğuktan gözleri yaşardı bir de alevli güneşten. Ant içmişlerdi. Titrek elleriyle Sevr’e gidip kelle kurtarmak için imza atanlara, zavallı canı için ata yurdunu İngiliz’e, Yunan’a, Fransız’a, İtalyan’a peşkeş çekenlere, utanmadan dönüp gelenlere hesap sormaya ant içmişlerdi. Rütbelerini İstanbul’da bıraktılar. Artık Mustafa Kemal’in ordusuydular, Türk’ün ordusuydular.  Değil mi ki son kurşunu kuşaklarına sokup kurşunu yoksa yabasını sırtlayıp orağını, tırpanını bileyip Kuvva oldular. Artık halkın ordusuydular. Ankara’nın ordusuydular. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ordusuydular. Rütbelerini başkomutandan aldılar. “Ya istiklal ya ölüm dediler.” İstiklal için savaştılar. İstiklal için öldüler.

 

Günün Anlam ve Önemini Anlatan Konuşmasını Yapmak Üzere Tarih Öğretmeni ……………….. Kürsüye Davet Ediyorum.
 

Mehmet Akif bir inanç şairidir.

Mehmet Akif bir düşünce şairidir.

Mehmet Akif bir mücadele şairidir.

Mehmet Akif bir sanat şairidir.

Mehmet Akif bir istiklal şairidir.

 

“Ordunun Duası” Adlı Şiiri Okumak Üzere Öğrencilerimizi Sahneye Davet Ediyorum.
 

Mehmet Akif Ersoy Türk edebiyatında yeri doldurulamayacak kadar eşsiz, çok yönlü bir şairdir. İnsanlar onu tek yönüyle tanırlar: İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif. Hâlbuki o yeni uşaklar tarafından örnek alınması gereken farklı özelliklere sahip bir insandır. Her şiirinde farklı bir konuya değinir. Her şiirinde farklı bir fikri işler. Şiirlerinde fikirleri somutlaştırır. Küfe şiirinde de şair “alın teri ile çalışmanın önemini” anlatır.

 

Küfe Şiirini Canlandırmak Üzere Öğrencilerimizi Sahneye Davet Ediyorum.
 

Çanakkale,

Çağlar üzre destanların özüdür.

 

Bayraklar dalgalanır ya,

Yel bayrakların hızıdır.

 

Yiğitlerin sonsuzluk

Ekmeğidir, tuzudur.

 

Gök uyur ya buralarda, gök uyanır ya,

Yaşamanın özüdür.

 

Hepside varır Ankara'ya ovalardan,

Kalanlar, ölenlerin izidir.

 

Deniz deniz, dağ dağ

Yazıdır.

 

Çanakkale,

Yeni Türkiye'nin önsözüdür. (Fazıl Hüsnü Dağlarca)

 

Çanakkale Savaşı dünyanın gördüğü en büyük savaşlardan biridir. Bir milletin dünyaya kafa tutmasıdır. Bir ölüm kalım savaşıdır. Kurtuluş Savaşı’nın habercisidir. Mehmet Akif’in anlatımı ise her türlü takdire şayandır.

 

Çanakkale Şehitleri’ne Şiirinin Okunması İçin Öğrencilerimizi Sahneye Davet Ediyorum.
 

İstiklâl Marşı sadece bir şiir değil, ruhları coşturan bir hamaset ve belâgat abidesi idi. Meclis’te Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından okunduğu zaman heyecan ve tezahürat son haddini bulmuştu; her mısraı her kıt ’ası sürekli alkışlarla karşılandı.

Maarif Vekili kürsüye çıkarak büyük bir heyecanla İstiklâl Marşı’nı okuyor. Marş’ın her mısraı, her kıt ‘ası sürekli alkışlarla karşılanıyor. Meclis’i büyük bir heyecan kaplıyor.
O gün Üstad için en muazzam bir gündü. Hayatında bu kadar heyecanlı bir gün geçirmediğini söylüyordu.
Nihayet 12 Mart 1921 günü mecliste verilen takrirler oya konup “İstiklâl Marşı” olarak kabul edildi ve müteakiben bütün mebuslar ayağa kalkarak Maarif Vekilinin tekrar okuduğu İstiklâl Marşı’nı, ayakta dinlediler.

 

İstiklal Marşı Oratoryosunu Okumak Üzere Öğrencilerimiz Sahneye Davet Ediyorum.
 

İstiklâl Marşı’nın Kabulü ‘nün 91. yılı ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü münasebetiyle gerçekleştirmiş olduğumuz kutlama programı sona ermiştir. Arz ederim.

 

UYGUNDUR

…/…/2012

……………………………

Okul Müdür

 

www.edebiyatogretmeni.net

SON EKLENENLER

Üye Girişi