Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

 

........... ANADOLU LİSESİ .................... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI .1. KANAAT DÖNEMİ 12. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ II. YAZILISIDIR 

SORULAR

Adı ve soyadı:

 

Sınıf ve no

1. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

A) Olayların belli bir zamana bağlanmaması

B) misli geçmiş zamanla anlatılması

C) Belli bir yazarın bulunmaması

D) Milli duygularla dini inançları işlemesi

E) Eğitici nitelik taşıması

 (1989-ÖYS)

 

2.  “Hep birden buraya geldiğimiz günü hiç unutmam. Savankul’un traktörle ilk gelişiydi bu.Bütün sonbahar ve kış ırmağın öte yakasındaki bir köye traktör sürücüleri kursuna gitmişti. Traktörün ne biçim bir şey olduğundan haberimiz bile yoktu o zaman. Köy çok uzak olduğundan gece yarılarına dek orada kaldığı için hem üzülür hem de ona acırdım.”

Yukarıdaki paragrafta hangi bakış açısı kullanılmıştır?

A) ilahi bakış açısı

B) kahraman anlatıcının bakış açısı

C) Gözlemci anlatıcının bakış açısı

D) Müşahit anlatıcının bakış açısı

E) III. Şahıs anlatıcın bakış açısı

 

3.    Yıl sonları, pek çoğumuzun geçen yılla ilgili değerlendirmelere yöneldiği, gelecek için planlar yaptığı bir dönemdir.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) “–ler, –lar” eki abartma göreviyle kullanılmıştır.

B) “yöneldiği” ve “yaptığı” sözcükleri sıfat-fiildir.

C) “yıl sonları” sözü belirtisiz isim tamlamasıdır.

D) Yüklem, sıfat tamlamasından oluşmaktadır.

E) Belgisiz zamir kullanılmıştır.

(2006 ÖSS)

 

 

4. Ağaçların çiçeklenip  ekinlerin büyümeye başladığı günlerde köyüne 

                    I             II                      III

gider, çocukluk   günlerini sanki yeniden yaşardı

               IV             V

  Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) V            B) IV        C) III             D) II          E) I

                           (1990 ÖSS)

 

5.  Aşağıdakilerin hangisinde iyelik eki aldığı için belgisiz zamir olan, adlaşmış bir sıfat kullanılmıştır?

A) Kimi insanlar karlı havada araba kullanmıyor.

B) Size başka bir gömlek verelim, dedi.

C) Sinemalardaki hiçbir filmi kaçırmazmış.

D) Bazısı işini ötekilerden erken bitirmiş.

E) Bugün yine birkaç kitap aldım.            (2005 ÖSS)

 

6.  Tanzimat’a kadar Türk toplumunda onun yerini destanlar, efsaneler, mesneviler ve halk hikayeleriyle masallar tutmuştur. Bir edebiyat türü olarak bize Tanzimat’tan sonra Batıdan gelmiş, tir, ilk örnekler de Ahmet Mithat Efendi(Letaif-i Rivayet) ve Sami Paşazade Sezai’nin eserleridir.. 

Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Hikâye       B) Tiyatro    C)Gezi   D) Anı   E) Roman

 (1996-OYS)

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde, belgisiz zamir cümlenin öznesi durumundadır?

A) Bunları kimden aldığımı anımsamıyorum.

B) İstanbul’a gideceğimi kimse bilmiyor.

C) Bize kiminle konuştuğunu söylemedi.

D) Okulda kimseyi göremedim.

E) Olanları kime anlattığını öğrenemedik.

(2008 ÖSS)

8. ................    , gerçekle ilgisi bulunmayan, sunduğu evreni inandırıcı kılma yolunda bir kaygı taşımayan bir yazı türüdür. Halkın düş gücünün ürünüdür. Okuyucu veya dinleyicinin düş dünyasını zenginleştirerek dikkatini bazı gerçeklere yöneltmeye dönüktür. Bu yönüyle öğretici bir türdür. Ulusal ve dinsel ayrıntılar içermediğinden evrensel bir niteliğe sahiptir.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Masal    B) Destan  C) Hikâye D) Roman  E) Efsane

 

9. Aşağıdakilerden hangisi yazılı gelenek öncesi gelişen türlerden birisidir?

A)  Masal       B) Manzum Hikaye           C) Roman

              D) Hikaye            E) Mesnevi

 

10.  "Fabl" türüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanların yaşadıkları, hayvan veya bitkilerden oluşan kahramanların başından geçmiş gibi anlatılır.

B) Amaç, insan ilişkilerindeki aksaklıklara dikkat çekerek bireyi ve toplumu eğitmektir.

C) İnsana özgü özellikleri diğer varlıklara vermeye dayanır.

D) Eski Yunan edebiyatında Aisopos, Fransız edebiyatında La Fontaine önemli ustalarıdır.

E) Serim, düğüm, çözüm bölümlerinin bulunmamasıyla masal ve hikâyelerden ayrılır.

 

  I. Halk Hikayeleri

 II. Masal

 III. Mesnevi

 IV. Roman

 V. Öykü

11. Yukarıda numaralanmış metin türlerinden hangileri anonim olup olmaması yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) I. Ve II     B) I. ve V         C) II ve III

C) III ve IV    E) IV ve V

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Ömer Seyfettin'in öykülerinin çoğunda olaylar serim, düğüm, çözüm bölümlerine uygun şekilde anlatılmıştır.

B) Durum öykülerinde günlük yaşamın çıradan bir kesiti anlatılır.

C) Divan edebiyatında modern öykü ihtiyacını mesneviler karşılıyordu.

D) Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk öyküler Tanzimat döneminde yazılmıştır.

E) Olay öyküsünün kurucusu olarak Çehov kabul edilir.

 

13,. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı türlerden birisi  değildir?

A) Tiyatro            B) Roman         C) Masal

              D) Fabl                   E) Halk Hikayesi

 

“Genellikle manzum yazılır. Öğüt ve ahlak dersi veren didaktik alegorik özellikler taşır. Edebiyatımızda Şeyhi’nin “Harname”si ilk örneklerdendir

14. Yukarıda anlatılan tür aşağıdakilerden hangisidir ? 

A) Masal   B) Fabl      C) Efsane    D) Hikaye     E)Destan

 

15- Aşağıdaki cümlede geçen fiillerden hangisinin yapısı ötekilerden farklıdır?

A) Taşıyamam ben bu yükü tek başıma.

B) Anlayabilirsin her şeyin nedenini.

C) Düşüver ardına ümitlerinin.

D) Merdivenlerden inerken düşeyazdım.

E) Bu karanlıkta kimseye göndermem seni.

 

16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ağır" kelimesinin görevi "Ağır bir hastalık geçirdiğini bilmiyordum." cümlesindekinden farklıdır?

A) İşler neden bu kadar ağır gidiyor, anlayamıyorum.

B) Ağır ve kirli hava çocuklara daha çok dokunuyormuş.

C) Kapı açılınca etrafa ağır bir koku yayıldı.

D) Suçlarken bile çok ağır sözler kullanmadı.

E) Sağlığı, ağır işlerde çalışmasına engel değil. 

 

17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?

A) İçeriye orta yaşlı bir kişi girdi.

B) İnsana tepeden bakan, İtici biriydi.

C) Gözü eski, cumbalı evleri arıyordu.

D) O yıllarda çift düğmeli, dar yakalı ceketler modaydı.

E) Her gün aynı yorgun, asık yüzleri görmekten bıkıp usanmıştı

 

18- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

A) Bunca sıkıntıya neden katlandınız?

B) Bu romanı benden sonra kim okumak ister?

C) Bu çiçeklere kaç para verdiniz?

D) Kaçıncı katta oturduğunu söyledi mi?

E) Bana gizlice ne söylediğini biliyor musunuz?

 

I.  Hafta sonu tiyatro izleyelim.

II. Bir daha geri dönemem.

III. Eksikliğini çok hissedeceğiz.

IV. Özgürlük emek ister.

V. Saat on iki kez donkladı. 

19- Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki fiil kiplerinden hangisi yoktur?

A) Emir kipi

B) Görülen geçmiş zaman

C) İstek kipi

D) Geniş zaman

E) Gelecek zaman

 

20- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?

A) Halikarnas Balıkçısı’nın romanlarında kişiler, bildiğimiz kişilere benzemezler pek.

B) Eleştirmen, eleştirilerinde kendinden bahsettiği zamanlarda bile tarafsızlığını korumalı.

C) Yolculuğa çıkmadan önce ilk olarak yolda okuyacağım kitapları alırım yanıma.

D) Kitaplarında anlatacağı mekânları belirledikten sonra o mekânları uzun süre incelermiş.

E) Bir kitapta “ne” anlatacağı kadar “nasıl” anlatacağını da uzun uzun planlardı.

 

Bir sen vardın oysa

Bir senin gözlerin kalmıştı

Okyanustan iki damla.

Şimdi masmavi iki ayrılık onlar.                              

21-Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ekfiil    B) Birleşik zamanlı fiil  C) Ek fiili düşmüş isim

    D) Basit yapılı fiil                E) Basit zamanlı fiil

 

 

Tembeller başarılı olamaz.

Bu cümledeki "tembel" kelimesi "sıfat olduğu halde isim olarak" kullanılmıştır. 

22- Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir kelime vardır?

A) Fidanlar susuz kalmış.

B) Gençler ağaç dikiyor.

C) Askerler bahçede spor yapıyor.

D) Çocuklar eve döner dönmez uyudu. 

E) Arabalar yolun kenarına park edilmiş.

 

23. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir?

A) Güz gülleri gibiyim, hiç bahar yaşamadım.

B) Susam Sokağı'nın çocuklarını konuk ettik programda.

C) En önemli isimlerindendir son dönem edebiyatımızın.

D) Bugün, mavi gömleğimi giymişim dalgınlıkla.

E) Bu sınavı, mayısa ertelesek iyi olur.

 

24. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne - yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Bu iş için iyi bir öğretmen tutuldu.

B) Mevsimi olmamasına rağmen bir sürü balık tutuldu.

C) Esirler kampta bir süre tutuldu.

D) Onu karşısında görünce öylece tutuldu.

E)    Konserde, ön sıralar tutuldu.

 

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?

A) İlkbahar gelince buralar yemyeşil olur.

B) Vitrindeki kitabı alamamanın ezikliğini duydu kalbinde.

C) Evin eşyaları çok hızlı bir şekilde boşaltıldı.

D) Canı sıkılınca sağa sola saldırır.

E) Beni senin anlayacağından eminim.

 

26. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi türce ötekilerden farklıdır?

A) Bükülmüş beli yıllar yılı ağır işlerde çalışmaktan.

B) Eserlerinde, yorulmuş insanların türküsünü söylerdi hep.

C) Kapanmış bütün yollar kar nedeniyle.

D) İri bir tepside, yemekler sunulmuş fakirlere.

E) Hazırlanmış hayatın bütün zorluklarına.

 

İlahi kimse bu derde düşmesin 

Arasın derdine derman bulmasın 

Ta ki mahşer günü dostun bir tek yüzü gülmesin 

Beddua bilmem, güzel mevlaya saldım ben seni 

27. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)   Niteleme sıfatıyla kurulu sıfat tamlaması

B)   Belirtili isim tamlaması

C)   Belirtisiz isim tamlaması

D)   Belirtme sıfatıyla kurulu sıfat tamlaması

E)   Zincirleme isim tamlaması

 

I. Nerede doğdu, nerede büyüdü bir çocuk?

II. Hangi şehir vatan olur umut peşinde koşanlara?

III. Neden bu geniş toprak yetmez onlara?

IV. Sana nasıl sözler söylesem kalırsın bu toprakta?

V. Yoksa hatıraları bir bir unutup vefasızlaştın mı?

28.Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangilerinde soru anlamı, aynı türden sözcüklerle sağlanmıştır?

A) I. ve II.       B) I. ve III.          C) II. ve IV.

               D) III. ve IV.         E) IV. ve V.

 

Seslerin en güzeli baba diyen ses 

Ben hep bu türkülü sesi dinlerim

Ben hep baba diyen sesi duyarım 

Bir çocuk bana doğru koşsa uzaktan 

Onu birden sımsıcak ruhumla kucaklarım 

29.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Kişi adılı           B) Zaman belirteci   C) İşaret sıfatı                          D) Niteleme sıfatı               E) Sayı sıfatı

 

Böyle erken kalkıp gitmen neden

Kaç bahar, kaç yılı doldurdu yaşın

Kaldı senden bize bir gamlı seda 

Bir vedadır o seda, sade veda 

30.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Zaman belirteci                 B) Soru belirteci

C) Soru sıfatı                          D) Soru adılı

E) Niteleme sıfatı

 

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı farklı türden bir sözcükle sağlanmıştır?

A)  Aileni en son ne zaman gördün?

B)   Köyden gelirken bize ne getirecek?

C)  Seni yemeğe kim davet etti?

D)  Onların hangisini beğendiniz?

E)   Bu kitabı nereden almıştın?

 

32. Öykü türünün ilk örneğini veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boccacio             B) Çehov          C) Aisopos  

       D) La Fontaine          E) Guy de Maupassant

 

33. Aşağıdakilerin hangisinde ad tamlaması kullanılmamıştır?

A)  Bezin üstünde ayak parmaklarının izi.

B)  Sütbeyaz duvarlarda, çivilerin gölgesi.

C)  Gözleri renkli bir cam, mıhlı ahşap tavana.

D)  Sarkık dudaklarının ucunda bir çizgi var.

E)  Küçük bir çizgi, titreyen küçük bir an kadar.

 

NOT: HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 3 PUANDIR.

CEVAPLAR MUTLAKA TABLOYA İŞARETLENMELİDİR. DİĞER İŞARETLEMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

SINAV SÜRESİ 1 DERS SAATİDİR

BAŞARILAR

 

 

..............

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi