Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

11.SINIF DİL ve ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI SORU ve CEVAPLARI

S1.“Ümit, günler geçtikçe soluyordu.Her gün Güneş aynı yerden doğuyor; aynı yerden batıyordu. Köydeki Güneş, bu Güneş’ten farklı olmalıydı. Artık köye gitmenin zamanı çoktan gelmişti. Dedesinin her yaz olduğu gibi bu yaz da onu beklediğini biliyordu. Annesiyle babasının daha ne beklediğine bir türlü anlam veremiyordu.”

Yukarıdaki metin için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) Öğretici metin-gazete çevresinde gelişen metin

B)Sanat metni-göstermeye bağlı edebî metin-anlatmaya bağlı edebî metin

C)Sanat metni-olay çevresinde gelişen edebî metin-anlatmaya bağlı edebî metin

D)Öğretici metin-olay çevresinde gelişen edebî metin-anlatmaya bağlı edebî metin

E)Sanat metni-olay çevresinde gelişen edebi metin-göstermeye bağlı edebi metin

 

S2.“Daha ilerde bulunan Londra gemi onarma havuzları  limanın en önemli yanı olup dört milyon lira masrafla meydana getirilmiştir.Kırk sekiz hektar araziyi kaplıyor. Dört kanal ile Times’a bağlıdır, havuzunda üç beş yüz parça büyük gemi

var, çevresindeki mağazalar iki yüz bin tonilato eşya alabilir. Mağazaların altındaki sarnıçlar ise üç yüz seksen bin hektolitre sıvı (mal) alır. Yalnız bu havuzda günde üç yüz işçi çalışır.işçiler arasında her ulustan adam görülür.”

Yukarıdaki metin için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

A)Öğretici metin-kişisel hayatı konu alan metin-gezi yazısı

B)Sanat metni-anlatmaya bağlı edebî metin-hikâye

C)Sanat metni-olay çevresinde gelişen edebî metin-gezi yazısı

D)Öğretici metin-anlatmaya bağlı edebî metin-hikâye

E)Öğretici metin-kişisel hayatı konu alan metin-anı

 

Küçüktüm,küçücüktüm

Oltayı attım denize

Bir üşüşüverdi balıklar

Denizi gördüm

Bir uçurtma yaptım

Kuyruğu ebem kuşağı renginde

Bir salıverdim gökyüzüne

Gökyüzünü gördüm

S3. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Ünsüz düşmesi B)ünsüz benzeşmesi C)ünsüz değişimi

D)kaynaştırma   E)ünsüz türemesi

 

S4. Aşağıdakilerin hangisinde "ki"nin yazımıyla ilgili yanlışlık vardır?

A)Sen ki gözlerinden alevler gönderendin

B)Gözlerindeki ateşte pişirdin ruhumu

C)Gözlerin ki vurur yüreğime pençesini

D)Yarınki  ateşlerde yanacak gözlerin.

E)Yüreğiminkini gözlerinde kaybettim.

 

S5. Tarih,edebiyat,sanat,ansiklopedi,gibi kültür kitaplarının kağıdını zamlandır,gazete kağıdına dokunma.Gazete kağıdına tanınan bu …………………niye?

Bu parçadaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Ayrım B)ayrıntı C)ayrıcalık D)ayrılık E)aykırılık

 

S6. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur(Bağlaşıklık ve bağdaşıklık açısından sorunsuzdur)

A)Bu işi filiz Hanım ve sen yapacaksın

B)Bunu kendim ve arkadaşlarım adına istiyorum.

C)Çocuklara tekerlemeler söylüyor,güldürüyordu

D)Gelir mi sandın zamanın götürdüklerini

E)Bana yardım edilmemesini sağladı

 

S7. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur

A) Sınavı kazandığı için etekleri zil çalıyordu.

B)Karşılıklı görüşmelerimiz devam edecek.

C)Elde edilen mağlubiyetler moralimizi bozdu.

D)Dün Kayseri’ye geri döndü.

E)Sözlerimi çarptırmanıza çok üzüldüm

 

S8. Aşağıdakilerden hangisi “kişi hayatını konu alan metinler”den biri değildir?

A.Eleştiri B.Anı C.Sohbet D.Biyografi E) Mektup

 

S9. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)Günlüklerde öznellik, anılara göre daha ağır basar.

B)Gezilerde görülen her şey  bütün ayrıntılarıyla verilir.

C)Yaşam öyküsü yazılacak kişinin günlüklerinden de yararlanılır

D) Edebi mektuplar bir belge niteliği taşır.

E)Sohbette senlibenli bir dil kullanılır.

 

S10. Aşağıdakilerin hangisinde eser-tür-yazar eşleştirmesi yanlıştır?

A)Ömer’in çocukluğu=Anı=Muallim Naci

B)Tek Adam=biyografi=Şevket Süreyya Aydemir

C)Çankaya= anı=Falih Rıfkı Atay

D)Eşref Saati=söyleşi=Şevket Rado

E)Okuruma Mektuplar=mektup=Nurullah Ataç

 

S11. Aşağıdaki terim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Günlük=Tercüme-i hal

B)Biyografi=Tezkire

C)Gezi=seyahatname

D)Anı=Hatıra

E)Mektup=münşeat

 

S12. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)Türk edebiyatında ilk tezkire Mecalisü’n Nefais’tir

B)İlk anı Babür Şah’ın babürnamesidir

C) ilk seyahatname Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesidir.

D)Yaşam öyküsü’nün ilk büyük yazarı Yunan edebiyatçısı Plutarkhos’tur.

E)Tanzimat edebiyatındaki ilk anı Tabsıra’dır

 

S13.”Beni cennete taşıyan gözlerini, başkaları gördü mü?cümlesindeki taşıyan sözcüğünde sıfat fiil eki vardır.“cümlesi dilin hangi işleviyle ilişkilendirilemez?

A)Şiirsel

B)Kanalı kontrol

C)Alıcıyı harekete geçirme

D)Göndergesel

E)Dil ötesi

 

  • Elazığ’a girdiniz mi devam edin yola ve tüketin kenti. Yol sizi döne döne Harput’a götürür. Harput, bir deniz feneri gibidir, bir ovanın ortasında...  
  • Sakarya savaşından sonraydı.Ilık bir güz sabahıydı.Akşehir’in Pazar yeri karınca yuvası gibi kaynıyordu.
  • Sait Faik Abasıyanık,23 Kasım 1906’da Adapazarı’nda doğmuştur. Cumhuriyet devri öykücülerinde olan sanatçı, ilkokulu Adapazarı’nda okumuş, ortaöğrenimini Bursa’da tamamlamıştır.

S14. Yukarıdaki metinler sırasıyla aşağıdaki türlerden hangisinden alınmıştır?

A)Günlük-Biyografi-Gezi yazısı

B)Anı-Günlük-Öykü

C)Gezi yazısı-Anı-Biyografi

D)Biyografi-Anı-Gezi yazısı

E)Gezi yazısı-Günlük-Biyografi

 

S15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)O yırtık gömleği niye sırtından atmıyorsun?

B)El örgüsü çantanı kullanamıyorsun.

C)Donup buz tutan gölde kayıyorlardı.

D)Bana yaptıklarından ötürü ona kırgınım.

E)Kimileri sorumluluk almaktan kaçınır.

 

S16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sanat metinleri değerlendirilirken kullanılamaz?

A)Yazar bu eserinde kişiliğini gizlememiştir.

B)Sanatçının sanatkarane üslubu eseri güzel kılmış.

C)Çağrışım gücü yüksek bir eser.

D)Eserde doğanın resmi yapılmıştır.

E)Kanıtlanabilir cümleler eseri değerli kılmaktadır.

 

S17. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)Anadolu Notları Reşat Nuri’nin müfettişliği esnasında tuttuğu gezi notlarıdır.

B)Handan,Halide Edip’in günlük şeklinde yazdığı bir romandır.

C)Sohbetin makaleden en önemli farkı üslubudur.

D)Heredotes dünya edebiyatında gezi türünde eser vermiştir

E)Dilekçeler kabul edilmezse,bir üst makama verilir.

 

S18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralına uymaz?

A)Alevin

B)bereketli sofrası

C)yağmur gibi

D)orduya

E)açıktır.

 

S19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A)Dün Doğu Karadeniz’deydim.

B)10 nisan pazartesi geliyorum.

C)Neden,batı, İsrail’e seyirci kaldı?

D)1973’de doğanlar biraz şansızdır.

E)Kpps’de başarılı olmak,mucize değil

 

S20. Neler söylemiştir bize o (I) bu uçurumun içinden (II) (III)Bir masa karanlık bir odada iken de masadır (IV) (V) demiştir.

Parçada numaralanmış yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A. (,) (…) (:) (.) (-)

B. (-) (.) (“) (.) (”)

C. (.) (:) (-) (…) (-)

D. (?) (…) (“) (.) (”)

E)(?) (.) (“) (.)   (“)


CEVAPLAR

1. C

2. A

3. E

4. E

5. C

6. D

7. A

8. A

9. B

10. E

11. A

12. C

13. C

14. C

15. C

16. E

17. B

18. C

19. A

20. D

www.edebiyatogretmeni.net'ten alıntıdır

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi