Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST-2

Şimdilerde okuyucular kitaplarıma istek duyuyor (I) Ama bir gün (II) “Ey yazar (III) artık yeter (IV) ” derlerse ben ne yaparım (‘.“)

1. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisi ne ünlem işareti (!) getirilmelidir?
A) I  B) II   C) III   D) IV   E) V


Bir ressamın tablosunu yazıyla nasıl anlatırsınız(I) Bir şiiri nasıl açıklar (II) bir heykeli nasıl değerlendirirsiniz (III) Bir müzik parçasını nasıl anlatır (IV) resimle açıklarsınız (V)

2. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangilerine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) I ve II    B) II ve III      C) III ve IV    D) IV ve V      E) II ve IV


Şimdi hani o eski canlılık (I) hani o eski coşku (II) umut (III) hani o eski yüzler (IV) nerede eski güzellikler (V)

3. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine virgül (,) getirilirse, diğerlerine soru işareti getirilebilir?
A) I  B) II   C) III   D) IV   E) V


“Oluversin canım.” dedim (I) “Ne titizleniyorsun (II)” Gözlerinin üstüne kalkan kaşlarıyla şaşarak baktı (III) “Ama fazla veren eksik de verir (IV) Bunu hiç unutma (V)” dedi.

4. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine iki nokta (:) getirilmelidir?
A) I  B) II   C) III   D) IV   E) V


“O tüm insanları severdi. Onun için zenginin, yoksulun; yaşlının, gencin dostlukta hiçbir farkı yoktu.”

5. Bu cümlede noktalı virgülün (;) kullanılma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
B) Birbirine anlamca bağlı yargılar arasında ilgi
C) Birbiriyle ilgili söz öbekleri arasındaki nitelik farklarını belirlemek
D) Öznenin diğer öğelerle karışmasına engel olmak
E) Bir bağlaçla birbirine bağlanan yargılarda bağlacın anlamını pekiştirmek


6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur?
A) Bu otobüs, yalnız Ulus'tan mı geçer?
B) Ulus'dan yalnız bu otobüs mü geçer?
C) Bu otobüs mü geçer, yalnız Ulus'tan.
D) Yalnız bu otobüs Ulustan'mı geçer?
E) Ulus'tan yanlız bu otobüs mü geçer?


7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) koymak yanlış olur?
A) Bu işin yanlışlığı size söylendi mi
B) Boğaziçi gelirmiş akla, İstanbul dendi mi
C) Bugün hangi derslere çalışacaksınız
D) Yarın kiminle konuşacaksınız
E) “İsteyen gelsin.” diye hatırlattın mı


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak (“ “) gerekli olduğu halde kullanılmamıştır?
A) Bu, Hüseyin Rahmi'nin en güzel romanıdır.
B) Şiirin kendine özgü bir müzik değeri vardır.
C) Öyleyse sen şiirden anlamıyorsun, demektir.
D) Ali: Şiirin değeri gittikçe azalıyor dedi.
E) Çocuk, hayatın en güzel meyvesi değil midir?


9. Aşağıdakilerin hangisi virgülün (,) kullanıldığı yerlerden değildir?
A) İsimleşmiş sıfatların bir isimden önce geldiği durumlarda
B) Eş görevli sözcüklerin arasında
C) Dilbilgisi incelemelerinde eklerin başında
D) Özneyi vurgulamak için özneden sonra
E) Cümle içindeki arasözlerin başında ve sonunda


10. Tırnak işareti (“ “) aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Öğretmenimiz: “Oyun hakkınızdır ama çalışmak da görevinizdir.” dedi.
B) Kardeşine: “Akşam eve geç geleceğim merak etmeyin.” dedi.
C) Hoca, ciğeri kapan çaylağa: “Tarifesi bende.” diye bağırdı.
D) Tanpınar’ın eserlerinden biri de “Beş Şehir” dir.
E) Gördüğü herkese: “Bu romanı okudun mu?” diye sorardı.


İnebolu’ya, gençliğinin geçtiği o güzel ilçeye, bir an önce dönmek istiyordu.

11. Virgül (,) işareti, aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?
A) Teyzesinin doğum gününde aldığı kazak, ağaca çıkınca yırtılmıştı.
B) İstanbul, insanı büyüleyen güzelliklerle dolu bir diyardır.
C) Bu kent, sınıf değiştirmek isteyen insanların akın ettiği bir yerleşim merkezidir.
D) Okulumdan, unutulmaz günler geçirdiğim o yuvadan, ayrılmak istemiyordum.
E) Sinema, çağın ihtiyaçlarına bağlı olarak edebiyattan daha fazla yararlanıyor bugün.


Özgüven sahibi bireyler olarak kendimizi geliştirmeliyiz (I) yenilemeliyiz (II) çağın gereklerine (III) göre şekillendirmeliyiz; insan kendini bilen bir varlık olarak aklını (IV) duygularını dengeli (V) bir biçimde kullanabilmelidir.

12.Bu cümledeki numaralanmış yerlerden hangi ikisine virgül (,) getirilemez?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V.


I. Evlerin önünde yırtık pırtık elbiseleriyle koşuşturan çocuklar
II. Serin, yüksek Karadeniz yaylaları üstünde hiç kesilmeyen rüzgârlar
III. Düşünülmeden, sonucu kestirilmeden söylenen sözler
IV. Gözlerden ırak okullarda kocaman yürekleriyle öğretmenler
V. O gün bir yere saplanıp kalmıştı sanki bütün mahzun bakışlar

13.Yukarıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Bugüne kadar kimler yazmadı () anlatmadı Beyoğlu'nu () Sait Faik, Salah Birsel () Behçet Necatigil ()

14.Parantezle belirtilen yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (,) (?) (!) (.)   B) (;) (.) (,) (...)
C) (,) (:) (,) (...)  D) (,) (,) (;) (...)
E) (?) (?) (,) (...)


Düşünmek suç değil çünkü eylem yok () Tamam mı () Tamam değil () Düşündüğün şeye bağlı () düşünceden düşünceye fark var()

15.Bu parçada parantezlerle boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (!) (.) (,) (,) (.)   B) (.) (?) (...) (;) (!)
C) (.) (?) (.) (,) (.)   D) (.) (?) (.) (,) (...)
E) (.) (?) (...) (,) (.)


16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?
A) Cemil’in çocukluğu bu şirin kasabada geçmişti.
B) Birçok şair ilk şiirlerini Varlık’ta yayımlamıştır.
C) İlk fırsatta Edirne’ye gitmek istiyorum.
D) Bu yaz Kavafis’ten birkaç şiir çevireceğim.
E) Mahallemizde en çok Sivaslı’lar var.


Anlaşılan , benim dışımda bütün ülkenin , duyduğu bu
             I                                            II
olay, bizim müşterilerimizi , hatta bizimle çalışmayı
    III                            IV
düşünenleri de harekete geçirmiş .
                                               V
17.Yukarıdaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Kafamda şöyle bir manzara beliriyor ; Deniz kıyısında
                                                    I
bir Ege köyü ... Sakin, sessiz, vaktin ağır işlediği ,
                  II                                                III
ihtiyarların kahvede eski şarkıları dinleyip birbirine
takılarak zaman öldürdüğü bir köy... Böyle bir köyde
üç beş gün kalmak isterdim . Büyük şehrin gürültüsün
                                      IV
den uzakta kafayı dinleyebilmek ne güzel olurdu !
                                                                    V
18.Yukarıdaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Akşam yemeğimiz, meşhur susamlı “ada lokması” ile noktalanıyor.
B) Öğretmen, “yarın herkesin erkenden sınıfta olması gerektiğini” söyledi.
C) Görevlinin “Burada fotoğraf çekmek yasak!” sözleri salonda yankılandı.
D) Yazarın “Mavisini Yitirmiş Yaşamak” adlı kitabını zevkle okudum.
E) Eski Yunancada barbunya balığı anlamına gelen “Trilye” ismini taşıyormuş bu belde.


Bir kış akşamı (I) Gökyüzünden usul usul düşüyor karlar (II) İstanbul’da, bir kenar mahallede ahşap bir ev (III) Tüten bacasıyla, yanan ışığıyla (IV) İçinde bir ihtiyar kadınla on yaşlarında torunu (V)

20.Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (...) konamaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Sürekli soruyorlar bana ( ) Öykülerinizdeki olayların ne kadarı gerçek ( ) ne kadarı kurgu ( ) Yahu ( ) matematikçi değilim ben; edebiyatçıyım, edebiyatçı ( )

21. Parçada numaralanmış yerlere, sırasıyla getirilebilecek en uygun noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangileridir?
A) (.)(?) (:)(,)(.)    B) (;)(,) (.)(,)(.)
C) (:)(,)(?)(,) (!)    D) (,)(,) (?)(,)(.)
E) (:)(,)(?)(;) (.)


Şiir dinletisinde Behçet Necatigil’in “Gizli Sevda”, Orhan Veli’nin “Dalgacı Mahmut”, Edip Cansever’in “Yerçekimli Karanfil” adlı şiirleri büyük bir başarıyla okundu.
22. Bu cümledeki virgüller, virgülün kullanımı ile ilgili aşağıdaki kurallardan hangisine bir örnek olabilir?

A) Kendinden sonra gelen tümceyi anlamca yansıtan, pekiştiren belirteçleri ayırmakta kullanılır.
B) Ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır.
C) Sıralı cümleleri ayırmakta kullanılır.
D) Cümlede, anlam gereği özellikle belirtilmek istenen öğelerden sonra kullanılır.
E) Eş görevli sözcük, sözcük grupları ve öğeler arasında kullanılır.


23. Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?
A) Aydınlık, geniş bir salonu vardı evin.
B) Avukat Ayşe Hanım, yargıçtan söz istedi.
C) Dün akşam, kentin sokakları karanlıktı.
D) Yaralı, adamın o sözlerine inanmıştı.
E) Çocukluk yıllarımda, polisiye romanlar okurdum.


Karlı dağların zirvesine çıktık(I)Aşağıda deniz gibi bir ova(II)Ovadaki tarlalarda çalışan insanlar karınca gibi görünüyor buradan(III)Ovayı ortasından bölen ırmak ip gibi uzanıyor(IV)Bu dağın zirvesinden güneşin batışını izlemek de çok zevkli olur(V)

24. Bu parçadaki numaralı yerlerden hangisinde üç nokta(…) konulması uygun olur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Yaz ortası olmasına rağmen zirvelerinde kar bulunduran dağlar (I)Yeşilin her tonu nu barındıran tepeleri izlemenin tadı(II)Sonra hemen ayağınızın dibinden akan suyun şırıltısının verdiği iç huzur(III)Buradan geliyor olmalı yayla insanının dingiliği, rahatlığı(IV)Hele bir de çiçeklerden yayılan nefis kokusu(V)

25. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta(…) konulmasına gerek yoktur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Gözlerimi kapamış köyümü düşünüyorum. Hayalimden çocukluğuma ait manzaralar geçiyor: Küçük derede balık kovalayan çocuklar, kırlarda otlayan hayvanlar, çocuklara şeker dağıtan dedeler…

26.Bu parçada üç noktanın (…)kullanılma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Benzer örneklerin sürdürebileceğini bildirme
B)Cümlenin anlamca tamamlanmadığını gösterme
C)Söylenmek istenmeyen sözlerin varlığını sezdirme
D)Bir alıntının alınmayan yerlerin olduğunu gösterme
E)Karşılıklı konuşmada cevabın eksik bırakıldığını anlatma


27. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde Virgül (,) yanlış kullanılmıştır?
A) Soğuk, ellerimizi adetâ donduruyordu.
B) Eski, dostlarını şimdi daha çok özlüyordu.
C) İhtiyar, bekçiye en yakın eczanenin yerini sordu
D) Bu, çocukların en küçüğüdür.
E) Yeşil, renklerin içinde en dinlendirici olanıdır.


28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "iki nokta" (:) yanlış kullanılmıştır?
A) Son Nüfus Sayımının olduğu gün: 21 Ekim 1990 hastalanmıştı.
B) Genellikle aktüel konuları işlerdi: orman yangını, trafik kazası, köy baskını gibi.
C) Toplantıya katılanlar bunlardı: Metin Akalın, C. Bulut, A. Işık,
D) Çocuğun ceketinin cebinden neler çıkmamıştı ki: bilyeler, küçük boncuklar, bozuk paralar...
E) Öğretmen birdenbire bağırdı: "Gürültüyü kesin!"


29. Aşağıdakilerin hangisinde, verilen örnek cümleyle ilgili olarak parantez içindeki bilgi doğru değildir?
A) Ağlasam sesimi duyar mısınız / Mısralarında Dokunabilir misiniz / Gözyaşlarıma, ellerinizle? (Eğik çizgi yan yana yazılması gereken durumlarda mısraları ayırmak için kullanılmıştır.)
B) 13. yüzyıl (?) şairlerinden Şeyyat Hamza'nın Yusuf u Züleyha adlı bir mesnevisi vardır. (s0ru işareti söze alay katmak için kullanılmıştır.
C) Bu işi yaptığı iddia edilen E... mahkemeye çıkarıldı. (Üç nokta herhangi bir nedenle bir sözcüğün tümü yazılmak istenmediği için kullanılmıştır)
D) Bu işi ne kadar istiyorsun? (Soru işareti gerçek soru bildiren cümlenin sonunda kullanılmıştır)
E) Adam istifini bozmadan sordu: Öğrenim durumunuz? (Soru işareti, soru anlamı vurguyla sağlanan cümlenin sonunda kullanılmıştır.)


30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin (-) kullanımıyla parantez içinde açıklanan görevi birbirine uymamaktadır?
A) Karanlığa küfredeceğine bir mum da sen yak-san olmaz mı? (Satır sonundaki sözcüğün bölünmesinde)
B) Türkiye’de 2000-2005 yıllarında sorunlar arttı. (İki tarih arasındaki başlangıç ve son ilişkisini belirtmek amacıyla)
C) Selin, sınavımız sözcüğünü sına-v-(ı)mız şeklinde ayırdı. (Sözcüklerin kökleriyle eklerini ayırmada)
D) Geçişli filler: boya-, yıka-, sev-, (Dilbilgisinde eklerin başına konur)
E) Ailem - benim her şeyim - on yıldır benden uzakta yaşıyor. (Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için)


31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin (-) kullanımıyla parantez içinde açıklanan görevi birbirine uymamaktadır?
A) Bu hükümetten sonra Doğu-Batı çelişkisi belirginleşti. (Karşıtlık bildiren sözcükler arasına)
B) Ankara-Kuşadası arasındaki yol yaklaşık 750 km. (Başlangıç ve bitiş gösteren kavramlar arasında)
C) Dedem by-pass ameliyatı oldu. (Arapça ve Farsça kurallara göre yapılmış tamlamalarda tamlayanla tamlanan arasında)
D) a-raş-tır-ma, il-ko-kul... (Kelimeyi oluşturan heceleri göstermek için.
E) Türkçe-Rusça sözlük arıyor. (İki kavram arasındaki ortaklığı belirtmek için)


32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta (.) kullanılması gereken yerde başka bir işareti kullanılmıştır?
A) Gerçek bir şair yaşlanmaz ki...
B) Cahit Sıtkı: “Sağ elim, aslan elim!" diye yazmıştı.
C) Hayaller, gerçeklere ulaşmanın yolu olmamalı mı?
D) Uçağımızın hareket saati 11:30 değil miydi?
E) Gel de bunu bizim çocuklara anlat!


33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle belirtilen yere nokta (.) getirilemez?
A) İki yıldır 4 () Cadde’de oturuyorum.
B) Bankada 16 () 564 YTL'si kalmış.
C) Çoktandır Kızılay’a çıkmıyorum ()
D) Tiyatro tarihi dersine Doç () Ali Bey geliyor.
E) Herkes yazar olursa ne olur sonra ()


Gözlerim her zaman , okunacak bir kitap arardı. Kendimi
                            I
artık kaybetmekten mi korkuyordum ? Yoksa aklımı yitir—
                                                    II
mekten mi ? Uzun süre yanıtsız kaldım bu sorular karşı-
                III

sında. Oysa tek zevkim vardı : Kitap okumak ...
                                       IV                       V
34. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

35. Aşağıdakilerin hangisinde ayraç ( ) farklı bir gerekçeyle kullanılmıştır?
A) Vurgu, tonlama, jest ve mimikler (dil dışı göstergeler) söyleşmeye bağlı anlatımda önemlidir.
B) Yiğitlik, kahramanlık, savaş konularını işleyen romanlarda epik (destansı) anlatıma yer verilir.
C) Ekspresyonist eserlerde korkunç ve fantastik (düşsel) sahnelere özellikle önem verilir.
D) Divan edebiyatında gezi yazısı (seyahatname) türünde tanınan isim Evliya Çelebi’dir.
E) Nabi, divan şiirinde didaktik (öğretici) şiirin en önemli temsilcisi olarak bilinir.


36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti ayraç içine alınır.
B) Tırnak içinde verilen ve yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için tek tırnak işareti kullanılır.
C) Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde som işareti cümlenin sonuna konur.
D) Aktarma cümleleri tırnak içerisine alınmamışsa aktarmala cümlelerinin bittiği yere noktalı virgül konur.
E) Anlama güç katmak ve pekiştirme amacıyla yinelenen sözcüklerin arasına virgül konur.


Haritaları her zaman sevmişimdir ( ) Yemyeşil ovalar, kahverengi dağlar, beyaz buzullar, mavi okyanus, lacivert nehir yatakları ve altın sarısı çöllerin bir kardeş sofrası gibi kucağını açtığı coğrafya haritalarını () Tüm bu güzellikler () dünyanın hâlâ güzel ve yaşanılası olduğunu ve aslolanın ona hükmetmek değil, onunla birlikte yaşamak olduğunu şaşırtıcı biçimde anlatıyor bize ()

37.Bu parçada boş parantezlerle ( ) belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (:) (!) (,) (.)         B) (.) (...) (,) (.)
C) (.) (…) (;) (…)      D) (!)(...) (,)(-)
E) (.) (!) (;) (.)


Daha hafif bir hayat yaşamak istiyorum ; Hafif şey-
                                                      I
ler okumak , hafif filmler seyretmek , daha çok oyun
               II                                III
oynamak, daha çok eğlenmek ... Yapabilir miyim
                                             IV
bilmiyorum; ama istiyorum .
                                       V
38.Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.


Kadın, çantasından dağınık anahtarları çıkarıp kapıyı açmaya uğraşırken, kendiliğinden açıldı kapı () Biri daha önce davranıp otomatiğe basmış olmalı () Bir başkası için mi acaba () Çevresine bakındı, etrafta kimseler görünmüyordu ()

39.Bu parçada boş parantezlerle () belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (,)(…)(!)(.)          B) (;)(.)(?)(.)
C) (.) (.) (?) (.)        D) (,) (!) (?) (…)
E) (;) (.) (...) (.)


1. Dün akşam televizyonda bir yarışmaya katıldım( )
2. Ödül kazandın mı bari ( )
1.Bütün soruları bildiğime göre ( )
2.Eee, sana da bu yakışır ( )
40. Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (,) (…) (!) (.)
B) (;) (.) (?) (.)
C) (.) (. ) (?) (.)
D) (,) (!) (?) (…)
E) (;) (. ) (…) (.)


CEVAPLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D E B C C A B D C D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 D  D  E  C  C  E  B  A  B B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 C  E  D  B  D  A  B  A  B  D

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 C  D  E  E  A  D  B  A  C  A

 

İLGİLİ İÇERİK

NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST-1

NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST-3

NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTLER

NOKTALAMA İŞARETLERİ

Üye Girişi