Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ALTIN SECCADE- YUSUF DURSUN

Bir damla su değilim
Bir damla kanım
Aladağ’ın yüreğinden akarım
Van Gölü şahidim
Sağdıcım Ağrı Dağı
Sevda perisinden izinli

Gâvur Dağları’na boyun bükerim
Gâvur Dağları’na boyun bükerim
Can suyumun sevdasına düşeli
Varsın Murat diye bilsinler
Yüreğimde bir acı
Boğazımda dizim dizim sızılar
Beş bin yıllık efsaneler aşkına
İlâcımı Karasu’dan alsınlar

İlâcımı Karasu’dan alsınlar
Uykudan uyanıp Munzur’da
Kırklar Kavuşsun Karasu-Murat desinler
Cümle kurt ve kuşlar
Cümle kuzular
Can içre can olsun
Fırat desinler

Fırat desinler
Dört köşeli yazmadır
Gelin başında
Sekiz köşeli şapkadır
Yumurta topuk burma bıyıktır
Gakkoştur Elazığ’da
Hoyrat peşinde

Hoyrat peşinde
Kayıklar gelir kayıklar gider
Tutuşur mumları
Çayda Çıra’nın
 Fırat’ın suları halaya durur
“Tecvit üzre iner davula tokmak’’
Doyum olmaz işvesine
Buranın

Buranın mayası keklik uçurur
Kerkük uzaklardan selâma durur
Harput dillenir
Hüseynî makamı dile geldi mi.
Fırat’ın suyunu
Yakar kavurur.

Yakar kavurur kimi gün toprak
Kayar elimizden eski bereket
Eylül aylarında böyledir Fırat
-Karasu’yla arası mı bozulur?-
Bengisular aşkına
Dualara hareket

Dualara hareket
Yön verir güneye balam
Urfa’nın bağrı yanık
Peygamber ocağı susuz olur mu?
Yetiş can Fırat’ım
Hayatım yetiş

Balıklıgöl ney sesine uyanık
Balıklıgöl ney sesine uyanık
Bereket aşkına suyun nefesi
Secdeye varmış Harran
Buruşuk yüzlerde tebessüm
Ninnilerde gülücük
Burası Türkiye
Burası vatan    

Burası vatan
Al duvağı gönüllerde yıkanan
Yedi küpeli gelinlerin diyarı
Alp-erenler otağı
Tuğların ucunda parlayan ışık
Fırat’ın suyunda yunmuş
Altın ayarı

Altın ayarı
Şavkı vurmuş Elif Kız’ın yüzüne
Alkışlar içinde Toros Dağları
Düzen vermiş Karacaoğlan sazına
Fırat kıyısında üzüm gözlü yâr
Türküler gönderir esen yellere
“Gelmedi mi kavuşmanın çağları?”

Gelmedi mi kavuşmanın çağları?
Kerbela Fırat’a hasret
Fuzûli değil bekleyişi Irak’ın
Yunmuş arınmış kasideler içinde
El eder Dicle’nin komşu sulan
Muştular doğuran
Anlar çok yakın    

Anlar çok yakın
Zaman onlardan yana
Atlar âzâde
Köpükler içinde düğün alayı
Fırat Havzası’na mihir bedeli
Basra Körfezi’nden
Altın seccade

TÜRK EDEBİYATI DERGİSİ, SAYI:275,

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

Üye Girişi