Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MEKTUP NEDİR?


Kişilerin birbirlerine iş, tebrik, taziye ve sevgi gibi vesilelerle gönderdikleri yazılardır. Nemîka, nâme, varaka, risale gibi tabirler de mektub yerine kullanılmıştır. Mektuplar resmi ve özel olarak sınıflandırılabilir. Mektuplarda davet rüknünden sonra mevkilere göre değişen elkâb kullanılır, elkâbdan sonra dua ve selam, hal bildirme (mektubun konusu) rükünleri yazılır, daha sonra “mûcebince mektûb tahrîr ve irsâl olunmuşdur”, “hassaten duânâme tahrîrine bâdî olmuşdur” tarzında belgenin mektub olduğunu belirten ifade kullanılır, en sonunda hâtime ve dua ile mektup bitirilir; “bakî hemîşe eyyâm-ı saadet ü ikbâl mezid bâd” gibi. Çoğu defa tarih olmayan mektupların bitiminde rütbelere göre değişen ibareler bulunmaktadır:
- Yazan üst rütbede ise; “muhibb-i muhlis”, “muhibb-i müştak” vb.
- Aynı seviyede ise; "devlethâh”, “dâ'î-i bî-iştibâh” vb.
- Alt rütbede ise; “ekallü’l-abd”, “ahkaru'l-ibâd”, “el-abdu'l-fakî- ri’l-hakîr” veya “bende-i muhlis, çâker-i dirine” gibi ifâdeler kullanılır.

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi