Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Tahsil-i emval kanunun sekizinci maddesinden: Tekâlife mahsuben verilen akçe için mal sandukundan veyahut tahsildarlardan matbû’ ve mahtum(?) makbuz ilmühaberi alınmak ve makbuz ilmühaberlerinin tarih ve numarası ile muhteviyatı mükellefin nezdinde bulunan tezkireden şerh ve imza edilmek şarttır. İlmühaberi olmadan teslim olunan ve tahsildarlar ile mal sanduklarından maada yerlerde her nam ile olursa olsun verilen akçe tekâlif-i emriyeye mahsup edilmez.

SON EKLENENLER

Üye Girişi