Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Soru: Meşhur oldu yerine, şöhret oldu, geçen yıl yerine, geçtiğimiz yıl, dam­ping veya ucuzluk yerine, şok indirim ve­ya indirimde mu'cize, diyorlar. Kelimeleri böyle bozmak duğru mudur?

 

Cevap: Dînî mahiyeti olmayan kelimeleri yanlış kullanmak doğru değilse de, fazla mahzuru olmaz. Meşhur yerine şöhret demeyip şöhretli denilebilir. Geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz ay denmez. Çünkü biz za­manı değil, zaman bizi geçmektedir.

Şok; kazâ, beklenmeyen kötü bir olay demektir. Fiyatlar ucuzlayınca alıcı niye şok olsun? Fiyatlar çok yükselince insan şok veya şoke olur. Şoke olmak, birden­bire şaşırmak, hoşa gitmeyecek bir şeyle karşılaşmak demektir.

Kelimeleri yanlış kullanmak belki hoş görülebilir. Fakat dînî ta'bîrleri bozmak asla hoş görülmez. Mu'cize sadece pey­gamberlerde görülür. Bunun için (mu'cize indirim) demek, birisini övmek için (Mu'ci­ze yarattı) demek, (Falanca mu'cize ola­rak kurtuldu) demek, Onun Peygamber olduğunu söylemek olur. Bunda niyyete bakılmaz, söze bakılır. Herhangi bir kim­seye peygamber demek küfür olur. Allahü teâlâdan başkasına yaratıcı demek de böyledir. Müslümanlar, böyle tehlikeli şeyler söylememelidir

SON EKLENENLER

Üye Girişi