Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BAHTİ - GEL KEMAL-İ MARİFET ÖĞREN DİLERSEN İZZ Ü BAHT

SULTAN I.AHMED

Gazel

1. Gel kemâl-i ma’rifet öğren dilersen izz ü baht
Mu’teber olur ne denli meyvedâr olsa dıraht

 

2. Kim ki tahsîl etmedi dünyâde ilm ü ma’rifet
Şol hünersiz esbe benzer kim urulmaz zeyn ü raht

 

3. Âlim ol kim âlemin ahvâli ma’lûmun ola
Olmayınca kuvvet-i bâzû çekilmez kavs-i saht

 

4. Pâdişâh oldur ki tâcı ilm ile tahtı kemâl
Şeh değildir etmeyen ilm ü kemâli tâc u taht

 

5. Tâc u tahta lâyık a’mâl ola kârın her zamân
Bahtiyâ çün kim nasîb oldu sana bu izz ü baht

 

Günümüz Türkçesiyle

1. Eğer çok saygın ve mutlu birisi olmak istiyorsan, gel en iyi şekilde ilim ve marifet (akıl ve gönül bilgilerini) öğren. Bir ağaç ne kadar meyveli olursa o denli itibarlı olur.

2. Dünyada ilim ve marifet tahsil etmeyen, üzerine eğer ve koşum takımı vurulmayan hünersiz bir ata benzer.

3. Âlim ol da dünyanın halini, dünyada olup biten­leri öğren. Zira kol kuvveti olmayınca sert yay çekilmez.

4. Padişah tacı ilim, tahtı olgunluk olandır. İlim ve olgunluğu tac ve taht etmeyen kimse padişah değildir.

5. Ey Bahtî! Madem bu şeref ve saadet sana nasip oldu, öyleyse her zaman yaptığın işler bu taht ve taca uy­gun işler olsun

 

Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, Divan Şiirinden Seçmeler

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi