Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

SEVDALI BULUT-NAZIM HİKMET RAN

Nazım Hikmet'in çocuklara yönelik hazırladığı bir eserdir. Sembolik bir şekilde iyi ve kötünün mücadelesini anlatan bu eserde akıcı, sade, etkileyici bir üslup kullanılmıştır.

Başlıca Kahramanlar:
Bulut: Sevgi ve iyiliği temsil eden bir varlık.
Ayşe: On beş yaşındaki iyi yürekli, dünya güzeli kız.

ÖZET

Servinin altında oturan derviş ney çalmaktadır. Neyin deliklerinden dağlar, dereler, ağaçlar fırlar. Bunların bulunduğu ülkeye Ney ülkesi denir.

Derviş bir soluk alıp üflemeye başlayınca neyden bu sefer bir adam fırlar. Bu adamın adı Kara Seyfi'dir. Dervişin para kesesini çaldığı gibi kaçar bu adam. Derviş bir taş alıp bu adama fırlatır. Kara Seyfi lastik top gibi sıçrar ve Ney ülkesinde bir dağın başında, bir atın üstüne kadar uçar. Atın eyerini aldığı gibi yürümeye başlar. Etrafına bakar. Etrafındaki bütün tarlalar, tarlalar üzerindeki her şey onundur.

Kara Seyfi böyle gidedururken derviş ney üflemektedir. Bu sefer de neyinden Ayşe ismindeki kız fırlar. Bu kız, dünyanın en güzel kızıdır. On beş yaşındadır. Dervişin görülecek bir işinin olup olmadığını sorar nazikçe. Ayşe de yükselerek Ney ülkesinde başka bir yere uçar. Her türlü çiçeğin, meyve ağacının olduğu bahçesinde uzanır. Bu arada Kara Seyfi gelir. Ondan her zamanki gibi bahçesini ister. Ayşe asla vermeyeceğini söyler.

Kara Seyfi'nin beygiri aniden sıçrayınca Ayşe'den uzaklaşmak zorunda kalır. Beygirin sıçramasının sebebi yoldan geçen bir tavşanın beygiri dişlemesidir. Bu sırada ak güvercin gelip Kara Seyfi'nin alnının ortasına pisler. Kara Seyfi çok öfkelenmiştir. Güvercini kovalamaya başlar.

Tavşanın Kara Seyfi'nin beygirini dişlemesinin sebebi buluttur. Dervişin neyinden fırlayan bulutla tavşanın arasında büyük bir dostluk kurulmuştur. Kara Seyfi tam aradığı güvercini bulur ki bulut gelip Kara Seyfi'nin önünü kapatır. Güvercin de böylelikle kurtulur.
Bulut bundan sonra salına salma gezmeye başlar ve Ayşe'nin bahçesinin olduğu yere gelir. Ayşe'yi görünce çok etkilenir. Ayşe'nin güzelliği onu büyüler. Ayşe ile sıkı dost olurlar. Ayşe Kız ona öpücük gönderince bulut havada çok güzel bir gül şeklini alır. Artık bulut en çok sıcak olan günlerde bile Ayşe'ye gölge olmakta, onu korumaktadır. Bulut Ayşe'ye ninni söyleyerek onu uyutur. Bu sırada Kara Seyfi gelir ve bahçedeki çiçekleri kesmeye başlar yalnızca deve dikenini kesmez; onunla dost olur. Bulut bunu fark edince Kara Seyfi’yi kovar.
Kara Seyfi intikam hırsıyla giderken daha sonra Ayşe'nin de kovduğu deve dikeni ile karşılaşır. Deve dikeninin rehberliğinde uzak ülkelerden kum ve rüzgâr doldurup gelir Ayşe'nin bahçesine. Ayşe'nin bahçesine bunları serpince bütün ağaçlar, çiçekler inleye inleye kurumaya başlar. Bunun üzerine güvercin, bulut, rüzgâr arasında müthiş bir kavga baş gösterir. Sonunda bulut galip gelir ve Kara Seyfi uçuruma yuvarlanır.

Ayşe, bahçesini, çiçeklerini kurtaran bulutçuğuna minnettardır. Fakat bulutçuk kaybolmuştur. Onu çok özlemektedir. Tavşan iyi bulutların, iyi insanların hiçbir zaman kaybolmayacağını söyler. Nitekim bulut az sonra bütün güzelliği ile belirir. Böylece Ney ülkesinde iyiler iyilik, kötüler kötülük bulmuş olur.

Nazım Hikmet

1902-1963 yılları arasında yaşamıştır. Bahriye Mektebinden deniz subayı olarak mezun olmuştur. Hastalanınca askerlikten uzaklaşmıştır. Moskova'da bir üniversitede ekonomi üzerine öğrenim görmüştür. İstanbul'da bir süre dergi ve stüdyolarda çalıştıktan sonra 1938'de tutuklanmıştır. 1950 yılına kadar hapis yattıktan sonra Moskova'ya gitmiştir. Moskova'da ölmüştür.

Başlıca Eserleri: 835 Satır, Varan 3, Sesini Kaybeden Şehir, Kafatası, Sevdalı Bulut, Rubailer, Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı, İnek, Kemal Tahir'e Mahpushaneden Mektuplar, Sevdalı Bulut...

SON EKLENENLER

Üye Girişi