Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HER KİME KİM BİR NEFES IŞK SELAM EYLEDİ - EFLÂKİ DEDE

(XIV.yy)

Her kime kim bir nefes ışk selâm eyledi
Gönli ulaşdı Hakk’a canda makam eyledi

Sevdi inayet anı buldı hidâyet buldı canı
Cânını ol âşıkın oda harâm eyledi

Işk gibi kimiyâ bulmadı hiç evliyâ
Âşık olan bî-riyâ nefsi gulâm eyledi

Ol cihâna gitmeğe cehd ü cihâd itmeğe
Canları esritmeğe ışkı müdâm eyledi

Dâr-ı belâdur cihân rene ile genci nihân
Yûsufa zindânı ışk dâr-ı selâm eyledi

Ey nice ham âdemi ışk ile buldı demi
Nefse uyan puhteler kendüyi ham eyledi

Kimsene nefsi zebûn kılmadı ey zû-fünûn
Demiri od kaynadur ışk anı râm eyledi

Işk ile Mûsâ kelim ışk ile îsâ kerîm
Işk ile Hak Ahmed’i bahr-ı kelâm eyledi

Maksûdun Eflâkî’nün bir nazar ile bugün
Kutb-ı cihân Mevlâna virdi tamâm eyledi

Üye Girişi