Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TA’RİFAT NEDİR?

Mevki sahipleri ve bazı görevlileri tasvir eden şiirler. Divan edebiyatı nazım türüdür. Birkaç beyitlik bendler halinde yazılırlar. Sâfi Kasım Paşa’nın, Kalkandelenli Fikri’nin, Gelibolulu Mustafa Ali’nin, Yenişehirli Avni’nin ta’rifatı vardır.

Örnek: 

Nedür bildüm mi defter-dâr efendi 

Eğerçi bir iki üç var efendi 

Kiminün işini altun iderler 

Kimin ma’zül kimin mağbûn iderler 

Olardur sâ’i-i genc ü hazînle 

Olardur sâhib-i mâl u define 

                Kalkandelenli Fikri 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi