Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BEZMÜMÜZDE CÂMLARDUR BU TOKUZ MÎNÂ BİZÜM - EMRİ

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ’ilün

Bezmümüzde câmlardur bu tokuz mînâ bizüm
Kara yire dökdügümüz cür‘adur derya bizüm

N'ola vâdîler çeküp çâk-i girîbân eylese
Cür’amuzdan mest olupdur sâkiyâ derya bizüm

N'ola ger mecnûn gelüp gitdiyse bu meydâna Kays
Cür'amuz içdi ezel bezminde ol şeydâ bizüm

Ka‘l-i yârı yâd kıl kim pür ola meyden müdâm
Dîdemüzden câm idin sen ey kadeh-peymâ bizüm

Sığmaya öz hânesine şevk-ı şâdiden eğer
Görse mihnet-hânemüz Emri Ebû Derdâ bizüm

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Toplantımızdaki bu dokuz şarap dolu sırça kadehlerdir. Kara toprağa döktüğümüz de içkidir. Zira derya- gibi dolu olan içkiler- bizimdir.

Ey Saki! İçip yakasını paçasını parçalayıp vadi vadi dolaşsa bunda şaşılacak ne var? Çünkü içkimizden sarhoş olmuştur, deniz bizimdir

Eğer bu meydana (dünyaya) Mecnun gelip gittiyse bunda şaşılacak bir şey yok. Çünkü Kays ezel toplantısında(Kal u bela) içkimizden içti. O çılgın bizim

Sevgilinin dudağını hatırlatan kadeh sürekli içti ile doludur. Ey dolu kadeh! Bizim gözümüzde bir cam idin

Ey Emri! Bizim sıkıntılı evimizi görse eğer Ebu Derda kendi evine sevinçten sığmazdı.

SON EKLENENLER

Üye Girişi