Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

LEVH-İ DİLDE HÜSNÜNİ NAKŞ İTMEK İÇÜN EY SANEM - EMRİ

Fâ'ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ'ilün

Levh-i dilde hüsnüni nakş itmek içün ey sanem
Çeşm-i pür-hûnum devât-ı sürh müjgânum kalem

Devr-i hüsnünde yüzünde zülf olmazsa n'ola
Fasl-ı gülde hûşe-i engûr olmaz lâ-cerem

Leşker-i Hindu çekelden mülk-i Rûm içre benün
Kâkülün tutar kafada ejdehâ-peyker ‘âlem

Göricek kaşun hamın yârana ‘arz itsem n'ola
Mâh-ı nev gören kişiler gösterür gayrıya hem

Nüsha-i haddinde Emri hat du‘â-ı Hızrdur
Mushaf-ı ruyında ebru sure-i Nün ve'l- Kalem

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey put kadar güzel sevgili! Gönül sayfasında güzelliğinin resmini çizebilmek için kan çanağına dönmüş gözüm adeta kırmızı bir divit, kirpiklerim kalem olmuştur.

Güzellik çağında(gençliğinde) yüzünde zülüf olmasa bunda şaşılacak ne var? Zira baharda üzümde salkım olmaması kusur değildir.

Rum ülkesinde (sarışın/beyaz teninde) Hindu askerleri gibi benlerin. Kafanda da kâkülün âdeta ejderha yüzü gibi bir bayraktır. (Tam çeviremedim)

Yay gibi kaşlarını dostlara göstersem bunda şaşılacak bir şey yoktur. Zira hilali(yeni ayı) gören kişiler de başkalarına gösterir.

Emri, Yanağındaki çizgiler Hızr duasıdır. Yüzündeki kaşlar da Nun ve kalem suresidir.

SON EKLENENLER

Üye Girişi