Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SEN OLDUN EY PERİ BÖYLE MELÂMETE BÂİS - - İLHAMİ

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

Sen oldun ey peri böyle melâmete bâis
Bu rütbe ey gül-i ra'nâ felâkete bâis

Dü-dîde eşkile giryân ciger hemân biryân
Revâ mıdır bize bu def-i râhata bâis

O mâh bende-i dil âşıkânda mâhirdir
Edâ-yı işvesidir bunca hâlete bâis

Masâl-i sünbül-i şûrîde zülfünü dökmüş
Budur o rütbe ruhında letâfete bâis

Cihânı tutdu bütün sanki fitne vü âşûb
Miyân-ı âşıkân içre kıyâmete bâis

Hemîşe Hazret-i Hakka niyaz etti İlhâmî
Hdâ olur bize ancak selâmete bâis

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey periyi andıran sevgili, böylesine kınanmama sebep sensin, ey güzel gül, bu kadar felakete düşüşüm de senin yüzündendir.

İki gözüm yaş dökerek ağlamada, ciğerimse sürekli kebap, ey sevgili rahatımızı kaçırtan bu hal bize layık mıdır?

O ay yüzlü sevgili âşıkların gönlünü köle etme konusunda çok yeteneklidir, bütün bu durumlara sebep olansa nazlı tavrındır.

Saçını perişan sümbül gibi dökmüş, yanağındaki bu derece güzelliğin sebebi budur.

Sanki kargaşa ve gürültü bütün dünyayı tutmuş, âşıklar arasında böylesine kavgaya o sebep olmuş.

İlhâmi, sürekli Allah'a yalvar, bizim selamete ulaşmamıza vesile ancak Tanrı olur

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

İLHAMİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi