Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DİLEKÇE

Dilekte bulunmak, şikâyet yapmak veya bilgi vermek amacıyla vatan­daşların resmi makamlara yazdıktan mektuplara dilekçe denir.

Dilekçe, konusuna göre uzun veya kısa yazılabilir. Dilekçede konu­nun kısa ve ayrıntılara girilmeden belirtilmesi gerekir. Gereksiz ayrıntılar konunun anlaşılmamasına ve olumsuz sonuçlanmasına yol açar. Dilek­çede resmî bir üslûp kullanılır. Lâubali ve yapmacık İfadeler, gereksiz süs­ler, dilekçenin ciddiyetini bozar.

Dilekçe normal ölçüdeki çizgisiz beyaz dosya kâğıdına, daktilo veya . okunaklı el yazısı ile yazılır. El yazısı ile yazılırken mavi mürekkepli dol­makalem kullanılır. Son çıkarılan bir. kanuna göre, dilekçenin işleme konulabilmesi için, dilekçe sahibinin ad ve soyadının altına 5 liralık dam­ga pulu yapıştırılır ve üzeri imzalanır. Gereken şartlara sahip olan dilek­çelerin işleme konulması zorunludur. Vatandaşlara dilekçelerindeki dilek­lerinin, yerine getirilip getirilmediğini öğrenmek için, verdikleri makamın evrak memurluğundan kayıt tarih ve sayısını alabilirler.

Dilekçedeki istek, kanun ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Ayrıca İstek, en uygun makama yapılmalıdır. İstek ortaya konulurken, akılcı olma­lıdır. İleri sürülen iddialar ve anlatılan olaylar delile dayandırılmak ve ka­nıtlanabilir olmalıdır. İftira yoluna sapmamalıdır. Kendimizi küçültücü ve karşımızdakini övücü ifadeler kullanmamalıdır.

 

Dilekçe yazarken şu plan uygulanır:

a) Önce dilekçenin verileceği makamın adı ve yeri belirtilir. Hitap başlığı dediğimiz bu bölümde kelimelerin hepsi büyük harfle yazılabileceği gibi, sadece kelimelerin ilk harfleri büyük yazılabilir. Hitap başlığı kâğı­da göre ortalanarak yazılır. Hitap bağlığında «Yüce katına», «Yüksek ma­kamına» gibi ifadeler kullanılmaz, sadece makamın adı yazılır.

b) Daha sonra dilekçe metni yazılır. Burada dileğimiz, isteğimiz veya vereceğimiz bilgi kısa, fakat açık bir biçimde belirtilir. Dilekçede bir ko­nuda bilgi veriliyorsa, metin «Bilgilerinize saygılarımla arz ederim» veya «sunarım»; bir dilekte bulunuyorsa metin «Gereğini saygılarımla arz ede­rim» veya «sunarım» biçiminde bitirilir. Burada «rica ederim» ifadesini kul­lanmak «saygısızlık» anlamındadır. Çünkü resmî yazışmalarda rica, emir niteliğindedir,

c) Dilekçe metni yazıldıktan sonra sağ alt köşeye dilekçenin veril­diği günün tarihi belirtilir. Bunun da altına dilekçe sahibinin adı ve soya­dı yazılır.

ç) Adı ve soyadı ile imza hizasının biraz aşağısına, sol alt köşeye açık adres yazılır. Adressiz, imzasız ve pulsuz dilekçeler geçersizdir.

 

 

 

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi