Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

 

 

Yanlış (!)

Doğru (!)

hergün

her gün

heryer

her yer

herşey

her şey

harhangibiri

herhangi biri

herbiri

her biri

birgün

bir gün

birşey

bir şey

bir çok şey

birçok şey

bir kaç şey

birkaç şey

hiç bir şey

hiçbir şey

pekçok

pek çok

pekaz

pek az

   

arasıra

ara sıra

yanısıra

yanı sıra

peşisıra

peşi sıra

ardısıra

ardı sıra

akşam üstü

akşamüstü

suç üstü

suçüstü

ayak üstü

ayaküstü

terketmek

terk etmek

ayırdetmek

ayırt etmek

farketmek

fark etmek

arzetmek

arz etmek

vaadetmek

vaat etmek

haketmek

hak etmek

muhtacolmak

muhtaç olmak

şehidolmak

şehit olmak

vaz geçmek

vazgeçmek

baş vurma

başvurmak

ön görmek

öngörmek

var saymak

varsaymak

ya hut

yahut

ve ya

veya

yada

ya da

   

laboratuar

laboratuvar

antreman

antrenman

eşortman

eşofman

orjinal

orijinal

yalnış

yanlış

yanlız

yalnız

kiprik

kirpik

kirbit

kibrit

anbar

ambar

canbaz

cambaz

çenber

çember

makina

makine

meyva

meyve

zatüre

zatürree

matba

matbaa

deynek

değnek

süpriz

sürpriz

poaça

poğaça

kordalye

kurdele

sandoviç

sandviç

eksoz

egzoz

pardesü

pardösü

ayidat

aidat

pilaj

plaj

tazik

tazyik

traş

tıraş

metod

metot

ara söz

arasöz

ara yön

arayön

11111


Türkçe Karşılığı Varken Kullanılan Sözcükler ve Yanlış Kullanımlar

Sözcüğün yanlış kullanımı

Türkçesi

start almak

center

relax olmak

e-mail

komunikasyon

cv

okey

trend

spontane

link

exit

check etmek

feedback

full-time

koordinasyon

absurt

adapte olmak

laptop

provoke etmek

jenerasyon

objektif

deklare etmek

star

perspektif

entegre olmak

nick name

partner

okeylemek

antipatik

mantalite

illegal

timing

catering

departman

revize etmek

global

sempatik

security

printer

elimine etmek

izolasyon

data

prezantasyon

finish

download etmek

monoton

konsensus

full

emergency

ambiyans

versiyon

ekstra

imitasyon

optimist

save etmek

adisyon

print out

anons etmek

bodyguard

dokuman

dizayn

analiz

online

kriter

part-time

pesimist

slayt

empoze etmek

driver

bye bye

başlamak

merkez

rahatlamak

e-posta

iletişim

özgeçmiş

tamam

eğilim

kendiliğinden

bağlantı

çıkış

kontrol etmek

geribildirim

tam gün

eşgüdüm

saçma

uyum sağlamak

diz üstu bilgisayar

kışkırtmak

nesil, kuşak

nesnel, tarafsız

bildirmek

yıldız

bakış açısı

bütünleşmek

takma adonaylamak

sevimsiz, itici

anlayış, zihniyet

yasadışı

zamanlama

yemek hizmeti

bölüm

yenilemek

küresel

sevimli, cana yakın

güvenlik

yazıcı

elemek

yalıtım

veri

sunum

bitiş, varış

indirmek

tekdüze

uzlaşma

tam, dolu

acil

hava, ortam

sürüm, uyarlama

fazladan

taklit

iyimser

kaydetmek

hesap fişi

çıktı

duyurmak

koruma

belge

tasarım

çözümleme

çevrim-içi

ölçüt

yarı zamanlı

karamsar

yansı

dayatmak

sürücü

hoşça kal

Kaynak:İLKER BALÇIK TÜRK EDEBİYATI VE DİL VE ANLATIMI DERS ÖĞRETMENİ

 

Yazım Yanlışları

Yazım Kuralları ve Türkçenin Doğru Kullanımı

Bir yazı ile okuyucuya mesajı doğru iletmede kaynağın önemli bir rolü ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu yüzden mesajı ileten kişi mesajını yazılı olarak iletirken bir takım yazım kurallarına uyması gereklidir. Özellikle öğrencilerin yazı yazarken yaptıkları en önemli hata, noktalama işaretlerine uymamalarıdır.

* Yazılarda noktalama işaretleri bazen hiç kullanılmamakta bazen de yerinde kullanılmamaktadır. İfadelerin doğru anlaşılması için bu kurallara özenle uyulmalıdır.

* Bir bilgisayar programı kullanılarak yazılan yazılarda ise boşluk konusuna dikkat edilmelidir. Örneğin,

Noktadan ve virgülden önce boşluk bırakılmamalıdır.
Noktadan ve virgülden sonra boşluk bırakılmalıdır. Boşluk bırakılması unutulduğunda noktanın öncesinde ve sonrasındaki sözcükler tek bir sözcük olarak algılanmaktadır. Bu da yazıların kağıt üzerindeki düzenlemesini olumsuz etkilemektedir.
Parantezler açılırken parantez öncesinde boşluk bırakılmalı, açılan parantezle metin arasında boşluk olmamalıdır. Parantezler kapatılırken parantez öncesinde boşluk olmamalı, sonrasında ise olmalıdır.

* Diğer bir hata türü yazım yanlışlarıdır. Sözcükler Türk Dil Kurumu’nun belirlediği kurallar göz önünde bulundurularak yazılmalıdır.

* Yaygın olarak yapılan bir başka hata da sözcüklerin yanlış kullanımlarıdır. Örneğin “neden olmak”, “yol açmak” ve “sağlamak” gibi sözcükler çok farklı anlamları verebiliyorken aynı anlamda kullanılmaktadırlar.

* Ayrıca bazı sözcüklerin Türkçe karşılıkları varken (genelde) farkında olunmadan yabancı karşılığı kullanılmaktadır.

 

 

Sözcüğün yanlış kullanımı

Doğrusu (!)

Türkçesi

çok mersi

merci beaucoup

Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.

detay

detail

ayrıntı

fonksiyon

function

işlev

fonksiyonel

functional

işlevsel

avantaj

advantage

üstünlük

kriter

criterion

ölçüt

kriterler

criteria

ölçütler

test sınavı

???

çoktan seçmeli sınav

layt (light)

light

hafif

fest fud

fast food

hazır yiyecek

hard disk

hard disc

sabit disk

imeyıl (e-mail)

e-mail

e-posta, elmek

meyil (mail)

mail

e-posta mesajı, ileti

meyil çekmek

sending a mail

e-posta mesajı yollamak

maus (mouse)

mause

fare

ran etmek (run etmek)

running

çalıştırmak

tekrardan

???

tekrar veya yeniden

 

http://dersedebiyat.tr.gg/YAZIM-YANLISLARI.htm

SON EKLENENLER

Üye Girişi