Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

1. ÜNİTE - GÜZEL KONUŞMAYA HAZIRLIK

GÜZEL KONUŞMANIN ÖNEMİ

DOĞRU VE GÜZEL KONUŞMANIN TOPLUMA KAZANDIRDIKLARI

1.    Barış ortamı sağlanır

2.    Kültürel ve sosyal ilişkiler artar.

3.    Toplumların diğer toplumlar arasındaki itibarı artar.

4.    Ekonomik ilişkiler düzenli hale gelir.

 

DOĞRU VE GÜZEL KONUŞMANIN TOPLUMA KAZANDIRDIKLARI

1.    İnsanlarla doğru iletişim kurabilmek;

2.    Meslekte başarı kazanmak,

3.    Toplumda saygı görmek,

4.    Dinleyenleri ikna edebilmek,

5.    Tercih edilmek,

6.    Başarılı olmak,

7.    İnsanların kalplarını kazanmak,

 

KONUŞMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

KONUŞMA KUSURLARI

1.    Ana dili iyi kullanamamak,

2.    Yerel ağızla konuşmak,

3.    Ses tonunu ayarlayamamak, kontrol edememek,

4.    Sözcükleri doğru telaffuz edememek,

5.    Konuşmayı gereksiz yere uzatmak,

6.    Kendini övmek, yapmacık davranışlarda bulunmak,

7.    Eleştiriye kapalı olmak,

8.    Beden dilini, mimikleri doğru kullanamamak,

9.    Argo ve kaba sözler kullanmak,

10.Heyecanını yenememek,

11.Sözcükleri tekrarlamak,

12.Eee…, ııı…, aaa… gibi sesler çıkarmak.

 

KONUŞMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.    Canlı, inandırıcı, ilgi çekici, olma: Konuşmamızı baştan sona canlı bir havada dinlenebilmesi için ifadelerimize, ses tonumuza ve özellikle hareketlerimize ayrı bir özen göstermeliyiz.

2.   Konuşma süresinin kontrolü: Verilen süreye bağlı kalmamız dinleyicilere saygı gereğidir. Konuşmamızı bu süreye uygun bir şekilde planlayıp sunmalıyız.

3.    Vurgu, tonlama, telaffuz: Konuşmacı ile dinleyiciler arasındaki iletişimi sağlayan sesimizdir. Bu nedenle telaffuz tonlama ve vurgumuza dikkat etmeliyiz.

4.    Üslubu, sözcükleri amaca göre belirleme: Konuşmacılar ile dinleyiciler arasındaki dinleyiciye ve konuşamaya yapılan ortama göre belirlemeliyiz.

 

KONUŞMANIN UNSURLARI

1.    Bedensel davranış: Duruş, jest, mimik gibi görsel simgeler konuşmanın temek öğeleridir.

2.    Ses: Ses ile kişilik arasında yakın bir ilişki vardır. Bir dilin sözcükleri anlam bakımından zengin olabilir. Bu zenginlik, ancak ses ile sözün doğru birleşimiyle belirtilebilir.

3.    Dil: İnsanlar arasında anlaşma arcı olan dil; duygu, düşünce ve istekleri ifade etmede kullanılır. Konuşma sırasında duyguların, düşüncelerin tam ve doğru olarak iletilebilmesi için telaffuz ve üsluba dikkat etmek gereklidir.

4.    Düşünce (Zihinsel Etkinlik): Zihinsel etkinlik konuşmanın görsel ve işitsel ögelerle ifade edilmesinden önceki süreçtir.

5.    Konuşmacı işe önce zihinsel oluşumlarla başlar, sonra bu oluşumları dilin kalıplarına aktarır, bu kalıpları seslendirir, en sonunda da jestlerle, ses ve söz halinde sunar.

 

(ANLATIM BOZUKLUĞU KONULARI)

DİKSİYONUN ÖNEMİ

DİKSİYONUN KURALLARI

1.    Hece ve sözcük vurgusuna dikkat etmek,

2.    Sesleri doğru boğumlamak,

3.    Jest, mimiklere dikkat etmek,

4.    Yerinde ve doğru tonlama yapmak,

5.    Sözcüklerin anlam değerlerine göre sesi kullanmak,

6.    Uzun ve kısa heceleri doğru söylemek,

7.    İşitilebilir bir sesle konuşmak.

 

 

 

KONUŞMA VE YAZI DİLİ ARASINDAKİ FARKLAR

1.    Yazı dili yazım kurallarına, konuşma dili söyleyiş kolaylığına önem verir.

2.     Konuşma dilinde cümleler genellikle kısadır, yazı dilinde uzun cümleler vardır.

3.    Yazı dilinde cümleler kurallıdır. Yüklem sonda bulunur. Konuşma dilinde ise devrik ve eksiltili cümleler çoğunluktadır.

4.    Bir ülkenin çeşitli konuşma dilleri ve ağızları bulunmasına karşılık yazı dili tektir. O ülkede yaşayan insanlar okuyup yazarken bu ortak dili kullanır.

5.    Yazı dilindeki alfabe sistemi bütün sesleri göstermeye yetmez. Bu yüzden konuşma dilinde bazı seslerin farklı seslendirildiği görülür.

6.    Yazı dilinde anlamı kolayca ifade etmeye yarayan noktalama ve imla kurallarının yerini konuşma dilinde vurgu, tonlama, duraklama gibi özellikler alır. Bu özellikleri kazandıran diksiyon sanatıdır.

 

TÜRKÇEYİ DOĞRU, GÜZEL VE TEKİLİ KULLANMAK

a-)Türkçede yaygın olarak yapılan hataların ve Türkçeleri dururken yabancı dillerden sözcükler kullanmanın başlıca sebepleri şunlardır:

b-)Kendi benliğini tanımamak, benliğinden uzaklaşmak,

c-)Alışkanlığı bırakamamak,

d-)Aşağılık duygusu,

e-)Bilgili görünme isteği ve özenti,

f-)Yabancı sözcüklerin Türkçe karşılığını bilmemek ve aramamak,

g-)Türkçelerini beğenmemek,

 

TÜRKÇENİN DOĞRU KULLANIMINA YÖNELİK ÖNERİLER

1.    Türkçenin, özellikle magazin basınının başını çektiği kültür ve dil kirliliğinden kurtarılması ve dilin kurallarına uygun olarak kullanılması amacıyla, toplumu bilinçlendirmek, gerekli yerleri bilgilendirip uyarmak.

2.    Sözlü ve yazılı anlatımda, Türkçe karşılıkları bulunan yabancı sözcüklere yer vermemek (bazı terimler ve mecburi haller dışında)

3.    Özellikle günlük konuşmalarda Türkçenin kendine özgü cümle yapısın korumak için cümle yapısıyla ilgili hatalı kullanımları ve Türkçe dil bilgisi kuralları ile ilgili hataları düzeltmek konusunda bilinçli olmak.

SON EKLENENLER

Üye Girişi